Waarom Bachelor Criminologie studeren

Alweer een tbs’er ontsnapt en een pedofiel gepakt. Burgers voelen zich onveilig. Valt dat te wijten aan de politieke agenda of groeit de criminaliteit echt? Als criminoloog zoek jij het antwoord.

Criminologie aan de Erasmus Universiteit is studie met een persoonlijk karakter. Geen overvolle collegezalen, maar maximaal 135 voltijdstudenten. En dat betekent voordelen voor jou als student:

  • studenten en docenten zijn betrokken;
  • onderwijsgroepen bestaan uit maar tien studenten;
  • studenten nemen deel in onderzoeken van docenten.

Die kleinschaligheid is goed voor de kwaliteit. Bij ons heeft een studiejaar acht blokken en per blok krijg je maar één vak. Zo kun je maximaal aandacht besteden aan elk vak. Naast criminologische vakken krijg je ook juridische en sociale vakken. Je hebt dan ook vele beroepsmogelijkheden: criminoloog, misdaadanalist, onderzoeker of zelfs forensisch accountant. Gek is dat niet, want wereldstad Rotterdam is perfect als studieobject.

Wat is Criminologie?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, bekijk je eerst wat criminaliteit precies inhoudt. De vraag wat criminaliteit is, lijkt in eerste instantie gemakkelijk te beantwoorden. Dat moord en verkrachting tot criminaliteit behoren, daar is iedereen het over eens. Maar over het hacken van een computer, het gebruik van softdrugs of het simpelweg met een groepje rondhangen in een winkelcentrum verschillen de meningen.

Tijdens de opleiding Criminologie onderzoek je wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Ook wordt onderzoek gedaan naar daders en slachtoffers en naar maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Je leert bestaande kennis over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding toe te passen op concrete en actuele problemen. Op deze problemen wordt op verschillende manieren (juridisch, sociologisch en bestuurlijk) gereageerd. 

Vanzelfsprekend spelen actuele ontwikkelingen hierbij een belangrijke rol. Denk maar aan het recente ‘vreemdelingenprobleem’ in Nederland. Onderzoek wijst uit dat racisme jegens immigranten niet voortvloeit uit angst voor bedreiging van de economie (‘ze pikken onze banen in’), maar gewoon uit vreemdelingenhaat. Daarnaast valt ook discussie te voeren over ‘levenslang is ook echt levenslang’ in Nederland. Een straf behoort te dienen als vergelding, maar ook om de gevangene klaar te maken voor een terugkeer naar de samenleving (resocialisatie). Hoe is het mogelijk om de gevangene te resocialiseren als het perspectief op vrijheid ontbreekt?

Niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt leer je dit soort problemen te analyseren. Kenmerkend hiervan is de aandacht voor grootstedelijke problemen, maar ook voor problemen op buurt- of individueel niveau. Vanuit de theorie worden hier verklaringen of oplossingen voor gezocht.

Criminologie is niet...

Veel mensen vormen zich bij het horen van het woord ‘criminologie’ al snel een beeld van de opleiding en het vakgebied. Helaas klopt dat beeld niet altijd. Om te voorkomen dat je op basis van de verkeerde verwachtingen aan de opleiding Criminologie begint, volgt hieronder een aantal interessegebieden en de daarbij behorende opleidingen.

Wil je:

  • Mensen helpen, dan kun je beter de hbo-opleiding Maatschappelijke dienstverlening volgen;
  • De technische of operationele kant van het politie- en recherchewerk op, kies dan voor de Nederlandse Politie Academie;
  • Forensisch onderzoek doen op het terrein van ballistiek, anatomie, DNA et cetera, dan kun je beter kiezen voor een medische of natuurkundige opleiding;
  • Misdaadjournalist worden, ga dan naar de School voor Journalistiek;
  • Daderprofiler worden, dan wordt het moeilijk. Hier is namelijk geen aparte opleiding voor, maar dat komt ook doordat er maar heel weinig daderprofilers zijn (slechts twee in Nederland).