Toelatingseisen voor Bachelor Criminologie

 • Je kunt met alle profielen instromen.

 • Als je je aanmeldt op basis van een door jou te behalen propedeuse van een hbo-opleiding moet je deze vóór 31 augustus hebben behaald. Als je jouw propedeusediploma voor deze datum nog niet in je bezit hebt, dan kan je ook een verklaring van jouw hogeschool of een cijferlijst waaruit blijkt dat je alle 60 EC (studiepunten) behaald hebt, opsturen. Deze verklaring of cijferlijst dient wel ondertekend en voorzien te zijn van een stempel van de onderwijsinstelling waar je jouw propedeuse hebt behaald!

  Een scan van jouw propedeusediploma/verklaring/cijferlijst stuur je naar het Team Enrolment, Deregistration and Funding via edf.es@eur.nl

  *Hbo-propedeuse in tijden van Corona*

  In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen hbo-propedeuse hebben afgerond voor het academische jaar 2020-2021 alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een bacheloropleiding van Erasmus School of Law.  We noemen dat de “zachte knip”. Zie hieronder de voor deze uitzonderlijke periode geldende toelatingseisen. Lees deze goed en volledig door.

  De Onderwijs- en examenregelingen van de bacheloropleidingen bepalen welke vooropleidingen toelating geven tot de bacheloropleidingen. De in de Onderwijs- en examenregeling vastgestelde algemene toelatingseisen blijven voor alle bacheloropleidingen van kracht.

  Voor voorwaardelijke toelating tot een van de bacheloropleidingen van Erasmus School of Law op grond van een onafgeronde hbo-propedeuse gelden de volgende eisen:

  1. Voor 10 augustus 2020 dien je een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling te overleggen waarin de verwachting wordt uitgesproken dat je voor 1 januari 2021 de propedeuse kan en zal afronden. Dit afrondingsadvies mag je sturen naar studievoorlichting@law.eur.nl.
   • Vervolgens besluiten wij of je, gelet op de studielast van onze bacheloropleidingen, voorwaardelijk kan worden toegelaten tot de opleiding. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk 
  2. Je dient voor 1 januari 2021 de hbo-propedeuse te behalen. Haal je deze niet voor deze datum, dan mag je niet langer deelnemen aan de bacheloropleiding aan Erasmus School of Law.
 • Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met succes gaat afronden, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit om te bezien of je toelaatbaar bent.

  E-mailadres: admissions.office@eur.nl
  Telefoon: 010 408 1786

 • Ben je 21 jaar of ouder en beschik je niet over de vereiste vooropleiding? In bepaalde gevallen kan je dan toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Criminologie. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsexamen (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van één van de opleidingen.