Fiscaal Recht (deeltijd) 2020-2021

Toelatingseisen voor Bachelor Fiscaal Recht (deeltijd)

Vwo-profielen

Je kunt met alle profielen instromen.

Hbo-propedeuse of hbo-einddiploma

Als je je aanmeldt op basis van een door jou behaalde propedeuse van een hbo-opleiding moet je deze vóór 31 augustus hebben afgerond. Echter, de aanmelding in Studielink dient in deze situatie te allen tijde voor 1 mei plaats te vinden. Als je jouw propedeusediploma voor deze datum nog niet in je bezit hebt, dan kan je ook een verklaring van jouw hogeschool of een cijferlijst waaruit blijkt dat je alle 60 studiepunten behaald hebt, opsturen.

Deze verklaring of cijferlijst dient wel ondertekend en voorzien te zijn van een stempel van de onderwijsinstelling waar je jouw propedeuse hebt behaald! Een scan van jouw propedeusediploma/verklaring/cijferlijst stuur je naar het Team Enrolment, Deregistration and Funding via edf.es@eur.nl.

Colloquium doctum

Ben je 21 jaar of ouder en beschik je niet over de vereiste vooropleiding? In bepaalde gevallen kan je dan toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Fiscaal recht. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van één van de opleidingen. Meer informatie.

Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met succes hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit.

Telefoon: (010) 408 17 86. E-mail: admissions.office@eur.nl