Sustainability in de Financiële Marktpraktijk

Foto van Sustainability

Inleiding

Wilt u als jurist een verdiepingsslag maken op het gebied van corporate responsibility en sustainable finance? Wij willen die kennis graag met u delen.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Startdatum
Nog niet bekend
Voertaal
Nederlands

Specialistische kennis opdoen in een nieuw rechtsgebied? Wilt u als jurist een verdiepingsslag maken op het gebied van corporate responsibility en sustainable finance? Wij willen die kennis graag met u delen.

De Mastercourse Sustainability in de Financiële Marktpraktijk is een verdiepende opleiding die bestemd is voor praktijkjuristen en anderen die in de praktijk werkzaam zijn in de financiële markten, zoals advocaten, (kandidaat-)notarissen, adviseurs en toezichthouders. De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten in de periode mei tot en met juni 2022, waarbij elke bijeenkomst tevens een relevante gastspreker het woord zal voeren. Uiteraard is er ook genoeg ruimte om uw netwerk te vergroten.

Tijdens deze bijeenkomsten zal het vergaren van verdiepende kennis omtrent het relatief nieuwe rechtsgebied het uitgangspunt zijn. Er wordt ingegaan alle relevante regelgeving en zal de koppeling met de praktijk gemaakt worden door het bespreken van de belangrijkste ontwikkelingen en jurisprudentie. De onderwerpen die centraal staan in deze bijeenkomsten zijn Business & Human Rights en Sustainable Finance. Aan het einde van deze mastercourse bent u in staat om met vertrouwen te navigeren in dit snel ontwikkelende rechtsgebied en heeft u uw netwerk vergroot!

In deze video nemen docenten Martijn Scheltema en Jan Job de Vries Robbé je mee in de wereld van Sustainable Finance, Corporate Responsibility en het recht.

Mastercourse Sustainability in de Financiële Marktpraktijk

Het doel van deze Mastercourse is tweeledig. Het eerste doel is om u het kader te schetsen, en vervolgens concrete impact te benoemen van, de regelgeving en initiatieven op het gebied van ‘corporate responsibility’. Het tweede doel is om u, aan de hand van concrete voorbeelden en casuïstiek, scherp inzicht in de mogelijkheden, risico’s en uitdagingen van ‘sustainable finance’ in de (inter)nationale rechtspraktijk.

  • Juridische aspecten van corparate responsibility te vertalen in juridische documenten, zoals bij transacties, en de hiermee samenhangende juridische risico’s en compliance vraagstukken, mede vanwege bestaande en opkomende wetgeving op dit terrein, in kaart te brengen en daarop (preventief) actie te ondernemen.
  • sustainable finance transacties te documenteren en uit te onderhandelen, en cliënten te adviseren over de juridische risico’s en mogelijkheden van de verschillende vormen; en
  • met vertrouwen te navigeren in en zich te positioneren als toekomstig specialist op dit relatief nieuwe rechtsgebied dat zich zo snel ontwikkelt.

De Mastercourse is gericht op juristen en anderen die de praktijk uitoefenen in de financiële markten, zoals advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen, adviseurs en toezichthouders.

De Mastercourse bestaat uit vijf bijeenkomsten in mei en juni 2022. De bijeenkomsten duren ruim vier uur en worden onderbroken door een diner van ongeveer een half uur (“spitsuurmodel”: 16.00-21.00 uur, op een vaste dag, veelal de maandag om de twee/drie weken). Tijdens of na het diner is er een gastspreker (onder voorbehoud).

Na afronding van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat van deel­name van de Erasmus School of Law. Dit certificaat kan worden verzilverd voor 10 opleidingspunten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Jaarlijks wordt voor de (oud)cursisten en andere belangstellenden een terug­komdag/conferentie georganiseerd met één of meerdere gastsprekers om opgedane ervaringen te bespreken en ook om nieuwe onderwerpen of verbe­teringen voor de cursus te identificeren. De (oud)cursisten kunnen hieraan kosteloos deelnemen.

Docenten

Uw docenten zijn Martijn Scheltema (advocaat en partner Pels Rijcken, hoog­leraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter geschillen­commissie van de IMVO-convenanten in de Textiel en Natuursteen sectoren) en Jan Job de Vries Robbé (Senior Counsel Legal Affairs ontwikkelingsbank FMO, senior fellow Universiteit van Melbourne en Universiteit van Sydney).

Foto van Jan Job de Vries Robbé

Jan Job de Vries Robbé (JJ) heeft ruime ervaring in de internationale financieringspraktijk, opgedaan in de advocatuur en in-house in zowel Nederland als Australië. Duurzame financiering en ESG staan al meer dan 15 jaar centraal in zijn praktijk bij de Entrepreneurial Development Bank FMO. Daarnaast doceert hij onder meer Sustainable Finance en Internationale Financieringen aan de universiteiten van Melbourne en Sydney.

Foto van Martijn Scheltema

Martijn Scheltema is sinds 1997 advocaat bij Pels Rijcken en voorzitter van de business human rights practice group. Hij is verder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en mede-oprichter van het Erasmus Research Platform on Sustainable Business and Human Rights dat een samenwerking vormt tussen de Erasmus School of Law en de Rotterdam School of Management. Hij is verder voorzitter van de geschillencommissies van de IMVO-convenanten in de Textiel en Natuursteen en lid van de High Level Expert Pool on Sustainability van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij was ten slotte voorzitter van het Business Human Rights Committee van de International Bar Association en is thans lid van de Advisory Board.


Programma

Lees meer over de bijeenkomsten:

In de eerste bijeenkomst zetten we het kader van de Mastercourse neer. We gaan in op de relevante regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het algemeen. We bespreken met name ‘corporate responsibility’, waaronder mensenrechten, de ‘Sustainable Development Goals’, ESG-rapportage en verslaggeving. Veelal wordt in dit verband de nadruk gelegd op bepaalde onderdelen van corporate responsibility, zoals het klimaat, circulariteit of leefbaar loon, maar al deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Het is dus beter hier voor een geïntegreerde benadering te kiezen waarin alle onderwerpen worden betrokken. Hierbij is ook aandacht voor de rol van toezichthouders op de financiële markten, en de positie van bestuurders. Vervolgens leggen we aan de hand van voorbeelden uit hoe (onder meer) duurzame doelen in de strategie van financiële marktpartijen verwerkt kunnen worden.

In deze bijeenkomst schetsen we hoe de thema’s mensenrechten en duurzaamheid steeds belangrijker zijn geworden voor financiële marktpartijen. We laten dit zien aan de hand van voorbeelden zoals de OECD Guidelines, sector-specifieke initiatieven zoals de Equator Principles, en multi-stakeholder-initiatieven als de Verzekerings-en Pensioenconvenanten en de Platform Living Wage Financials. We gaan in op wat deze ontwikkeling voor de verantwoordelijkheid van financiële marktpartijen in de praktijk betekent.

De derde en vierde bijeenkomst zijn gericht op de duurzame financieringspraktijk. Hierin komen duurzame leningen en obligaties aan de orde, alsmede de strategische keuzes die deze producten voor financiële marktpartijen met zich meebrengen.

We starten met leningen voor duurzame projecten en activiteiten (green, social and sustainable loans). Daarna behandelen we leningen waarbij de leningnemer zich committeert tot bepaalde duurzame doelen (de sustainability-linked loans), alle aan de hand van de uitgangspunten van de Loan Market Association.

Denk daarbij aan het verminderen van emissies (wat betekent ‘net zero’ bijvoorbeeld?), gelijke rechten, en biodiversiteit. Wat komt er kijken bij het zetten van dergelijke doelen, en wat zijn de juridische (en reputatie-)risico’s?

Ook bespreken we transition finance. We bespreken mogelijkheden en risico’s van aansprakelijkheid van deze producten naar Engels en Nederlands recht, de documentatie en de relevante onderhandelingspunten aan de hand van concrete voorbeelden uit de (inter)nationale praktijk.

Vervolgens bespreken we dezelfde producten in de (inter)nationale obligatiemarkt, nu aan de hand van de uitgangspunten van de International Capital Markets Association. Alhoewel er aanzienlijke overlap is met de leningen, spelen er andere vragen van aansprakelijkheid, zoals die van ‘greenwashing’. Aan de hand van voorbeelden uit de internationale praktijk, van groene, sociale, thematische en sustainability-linked obligaties behandelen we de (juridische) uitdagingen en mogelijkheden van deze producten, waarbij het perspectief van zowel de uitgevende instelling als de investeerder wordt behandeld.

In de afsluitende bijeenkomst brengen we sterk groeiende (inter)nationale jurisprudentie op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder die van klimaataansprakelijkheid en bij schending van mensenrechten, in kaart. We gaan daarbij met name in op ontwikkelingen die directe relevantie hebben voor de Nederlandse financiële marktpartijen. Twee punten staan centraal: ten eerste het innovatieve gebruik van soft law in deze casuïstiek, en ten tweede de gevolgen voor stakeholder management.

Tot slot vatten we de belangrijkste punten van de Mastercourse voor u samen (take aways).


 

Contact

Martijn Scheltema & Jan Job de Vries Robbé

Feiten & Cijfers

Tarief

De kosten voor deze cursus zijn €2.995,-. Dit is inclusief cursusmateriaal (cursusmap met leesmateriaal, bestaande uit literatuur, jurisprudentie, achtergronddocumentatie en praktijkvoorbeelden).

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Nog niet bekend
Inschrijfdeadline

U kunt zich aanmelden tot en met 15 april 2022. Deelname is gelimiteerd tot 25 personen. Deze mastercourse wordt jaarlijks aangeboden.

Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen