Promotie S.E. (Stephanie) Triefus

Internationaal investeringsrecht van onderaf: naar het serieus nemen van de rechten van lokale gemeenschappen
Promotor
Prof.dr. A. Arcuri
Promotor
Prof.mr.dr.drs. J.D. Temperman
Datum
woensdag 22 mei 2024, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 22 mei 2024 verdedigt S.E. Triefus het proefschrift met de titel: ‘Internationaal investeringsrecht van onderaf:  naar het serieus nemen van de rechten van lokale gemeenschappen‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

Dit proefschrift daagt de traditionele opvatting uit dat geschillen over extractieve investeringen alleen staten en buitenlandse investeerders treffen, en bekijkt dergelijke geschillen in plaats daarvan ‘van onderaf’, waarbij de belangen en ervaringen van lokale gemeenschappen die getroffen zijn door projecten voor extractieve buitenlandse investeringen centraal staan. Uit interviews met getroffen leden van de lokale gemeenschap blijkt dat investeringsarbitrage meer is dan een elitair juridisch proces dat los staat van het betwiste terrein. In plaats daarvan zijn de levens van getroffen gemeenschappen verweven met het reilen en zeilen van investeringstribunalen, met de verhalen die over hen worden verteld, de strijd waarin zij hun ziel hebben gestoken en de toekomst van hun huizen. Het opnemen van een kwalitatieve methodologie in de studie van investeringsarbitrage brengt een menselijk aspect in een epistemische gemeenschap die de neiging heeft om traditionele zwarte letters en leerstellige grenzen hoog te houden. Het nemen van een strikt legalistische kijk op dergelijke gevallen werkt om de werkelijke impact van de manier waarop het internationale economische regime is georganiseerd te verdoezelen. Als de rechten en belangen van lokale gemeenschappen zichtbaar worden gemaakt, kunnen we beginnen deze als belangrijk te beschouwen bij het ontwerpen van investeringsprojecten en het oplossen van geschillen, en kunnen we ophouden te doen alsof ze er niet toe doen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen