Na je studie

Criminologie
Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam

Bij de bespreking van de vakken hebben we reeds gezien hoe breed het arbeidsveld van de criminoloog is. Criminologen hebben binnen een breed scala aan instellingen en bedrijven meestal een onderzoeksfunctie of zij hebben een adviserende rol. Naast politie en justitie, zijn momenteel vooral de directies veiligheid van de grotere steden, instellingen voor maatschappelijk werk en consultancy- en compliance de grote arbeidsgevers voor criminologen. En daar sluit het Rotterdamse profiel duidelijk op aan.
Bekijk hieronder waar onze alumni terecht zijn gekomen!

Rotterdamse criminologen zijn op vele terreinen werkzaam. Ze zijn onder meer beleidsmedewerker of onderzoeker bij ministeries en gemeentes, werken bij de bij politie, het Openbaar Ministerie, het gevangeniswezen en de reclassering, bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus, bij toezichthouders en bij NGO’s, en in toenemende mate ook bij afdelingen voor compliance en forensische accountancy in het bankwezen en het bedrijfsleven.

Daarnaast vervullen criminologen ‘brugfuncties’ op verschillende andere terreinen, vanwege hun kennis van zowel het juridische en ambtelijke veld als het werkterrein van de hulpverlener en de onderzoeker. Recente ontwikkelingen zoals de internationalisering van de criminaliteitsproblematiek, de privatisering van de veiligheidszorg, het toegenomen belang van cyberspace, administratief en preventief toezicht, en zelfregulering en compliance vertalen zich inmiddels ook in de arbeidsmarkt voor criminologen.

Wij hebben regelmatig overleg met een ‘beroepsveldencommissie’, waarin werkgevers vanuit verschillende relevante criminologisch terreinen zitting hebben, en onderhouden via het eigen alumninetwerk nauw contact met de beroepspraktijk.

Alumni-ervaringen

Foto van Nienke de Munck
Nienke de Munck

Werd behavioral Change Expert binnen Group Legal Compliance van Philips

Lees haar verhaal!
Naomi van der Valk
Naomi van der Valk

Werd beleidsadviseur migratiecriminaliteit van de Koninklijke Marechaussee bij LIRC

Lees haar verhaal!
Lisa Ijsselstein
Lisa IJsselstein

Werd anti-Money Laundering (AML) analist bij een Nederlandse grootbank

Lees haar verhaal!
Ivana Mazurel
Ivana Mazurel

Werd CDD Analist bij ING Nederland

Lees haar verhaal!
Bram Emmen

Werd promovendus aan de Open Universiteit

Bekijk zijn verhaal!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen