Financieel recht

Waarom Master Financieel recht studeren

Wat gaat het programma mij bieden?

  • Je verkrijgt diepgaande kennis van en inzicht in de Nederlandse, Europese en internationale dimensies van het financiële toezichtrecht;
  • Je leert het financiële toezichtrecht in de context van verschillende disciplines (zoals financiële economie, gedragseconomie, ethiek en psychologie) te benaderen en te bestuderen;
  • Je leert op heldere wijze mondeling en schriftelijk de resultaten van multidisciplinair financieelrechtelijk wetenschappelijk onderzoek te presenteren, met inbegrip van de methodologische uitgangspunten;
  • Je zal in staat zijn je snel in te werken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de regulering van en toezicht op financiële markten;
  • Je verwerft een zelfstandige en kritische houding met oog voor de positie van financiële markten en de actoren daarop in relatie tot economie en samenleving.

Lees hieronder de ervaringen van onze studenten met de master Financieel recht.

Paulien Makkinga | Alumna master Financieel recht 2018-2019

Het is erg fijn om te ervaren dat hetgeen je leert, direct in de praktijk kan worden toegepast.
Daan van Mil
Student master Financieel recht 2019-2020
Lees meer over Daan van Mil
Doordat de actualiteit vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken, heeft de master mijn begrip en inzicht in de financiële markten enorm verbeterd
Erik Sprang
Student master Financieel recht 2017-2018
Lees meer over Erik Sprang
Concluderend kan ik de master Financieel recht een ieder zeer aanraden. Zowel voor rechtenstudenten als voor studenten met bijvoorbeeld een economische achtergrond is de master interessant, verrijkend en bovendien uitdagend!
Niek Cuperus
Student master Financieel recht 2016-2017
Lees meer over Niek Cuperus
Be the reason of your own succes.
Ismet Kaya
Student master Financieel recht 2016-2018
Lees meer over Ismet Kaya
Voor een goed begrip van de regulatie van de financiële sector is een brede kennis van zowel de juridische als de economische achtergrond een vereiste. Deze master biedt dit middels haar interdisciplinaire karakter aan.
Coen Bot
Student master Financieel recht 2014-2016
Lees meer over Coen Bot
Met betrekking tot de academische staf valt het op dat een groot deel naast hun academische aanstelling verbonden is (geweest) aan grote private- en publieke instanties, waardoor de link tussen de academische literatuur en de praktijk altijd expliciet aanwezig is.
Tim Beyer
Student master Financieel recht 2012-2013
Lees meer over Tim Beyer
“Het was erg leerzaam om geconfronteerd te worden met totaal uiteenlopende gezichtspunten vanuit de eigen achtergrond op financieel-juridische aspecten. Ik ben ervan overtuigd dat dit enorm heeft bijgedragen aan mijn brede academische ontwikkeling én heel waardevol is in mijn verdere carrière.”
Dolf Diemont
Student master Financieel recht 2011-2012
Lees meer over Dolf Diemont
Een van de mooiste aspecten van de opleiding is het multidisciplinaire karakter. Er wordt inzicht gegeven in het juridische perspectief op economische en bedrijfskundige aspecten, waardoor je kennis en vaardigheden enorm worden verbreed.
Daniëlle Keijzer
Student master Financieel recht 2010-2011
Lees meer over Daniëlle Keijzer
Ik vind het fijn dat de master Financieel recht niet alleen kijkt naar de juridische, maar ook naar de (bedrijfs)economische en zelfs naar de maatschappelijke aspecten van financiële transacties.
Susan Tjong
Student master Financieel recht 2010-2011
Lees meer over Susan Tjong