Financieel recht

Waarom Master Financieel recht studeren

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verkrijgt diepgaande kennis van en inzicht in aspecten van het positieve recht, in het bijzonder het financieel recht, mede om nieuwe ontwikkelingen in het recht te kunnen plaatsen en op hun relevantie te kunnen beoordelen.
  • U zult in staat zijn tot het zelfstandig verrichten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • U leert op heldere wijze mondeling en schriftelijk de resultaten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek te presenteren, met inbegrip van de methodologische uitgangspunten.
  • U verkrijgt kennis van en inzicht in de internationale dimensies van de financieel-juridische praktijk.
  • U zult in staat zijn om zich snel te kunnen inwerken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het financiële recht en de bedrijfseconomie en de relatie tussen beide gebieden.
  • U verwerft een zelfstandige, kritische en creatieve houding.
De master is voor mij een uitstekende mogelijkheid gebleken om mijn financieel-juridische kennis te verbreden en te verdiepen.
Wajid Hassan
Alumnus
Lees meer over Wajid Hassan
Ik vind het fijn dat de master Financieel recht niet alleen kijkt naar de juridische, maar ook naar de (bedrijfs)economische en zelfs naar de maatschappelijke aspecten van financiële transacties.
Susan Tjong
Alumna
Lees meer over Susan Tjong