Strafrecht

Carrièremogelijkheden voor Master Strafrecht

Gegeven de aanwezigheid van het strafrecht in zeer veel werkterreinen, in het bijzonder ook de juridische, is de master Strafrecht bij uitstek geschikt voor degenen die zich willen bekwamen in een voorbereiding op een carrière in de klassieke toga-beroepen of de ondersteuning daarvan, bij diensten als de politie, het gevangeniswezen, de reclassering of in (beleids)functies in de politiek en bij de centrale en decentrale overheden als ministeries en gemeenten.