Ferdinand Grapperhaus benoemd tot hoogleraar aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar ESL

Per 1 juni 2023 is mr.dr. Ferdinand Grapperhaus benoemd tot hoogleraar (0,2 fte) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij zal de leerstoel Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk bekleden. Het onderwijs en onderzoek zal gaan over de wisselwerking tussen rechtsstaat en samenleving.

Grapperhaus was van 2017 tot en met 2022 minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij advocaat en bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht.

Toga aan de Maas

Grapperhaus zal vanuit deze leerstoel een bijdrage leveren aan zowel bachelor- als het masteronderwijs van de opleiding Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder de master Toga aan de Maas. Deze master richt zich onder meer op de rol van togadragers in een democratische rechtsstaat en de sociaal-economische context. Naast hoorcolleges en interactieve werkgroepen, zal er met studenten gewerkt worden aan real life casus en papers.

Positieve maatschappelijke impact

Het college van bestuur (CvB) van de EUR is verheugd met de benoeming. Prof.dr. Annelien Bredenoord, rector magnificus EUR: “Het gegeven dat de rechtsstaat, en daarmee de maatschappij, onder druk staat en de wijze waarop daar in de praktijk mee wordt of zou moeten worden omgegaan, is bij uitstek een vraagstuk met maatschappelijke relevantie. Deze leerstoel sluit naadloos aan bij onze ambitie om een positieve maatschappelijke impact te maken en antwoorden te vinden op de complexe vraagstukken van deze tijd. Het aanbieden van impact onderwijs hoort daarbij. Met elkaar nadenken en spreken over een goede wisselwerking tussen rechtsstaat, samenleving en bedrijfsleven draagt bij aan de verwezenlijking van een goedlopende rechtsstaat.”

“Het gegeven dat de rechtsstaat, en daarmee de maatschappij, onder druk staat, is bij uitstek een vraagstuk met maatschappelijke relevantie."

Prof.dr. Annelien Bredenoord

Rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

maas boat

Wetenschappelijk onderzoek: recht in de maatschappij

Het onderzoek van de leerstoel richt zich op de Nederlandse rechtsstaat. Hierbij wordt gekeken naar waar de rechtsstaat vastloopt of schuurt, en hoe de kans hierop in de toekomst geminimaliseerd kan worden. De rechtsstaat kan bijvoorbeeld vastlopen doordat de journalistiek haar controlerende functie niet kan uitoefenen. Ook gaat het mis wanneer togadragers worden bedreigd in hun functie-uitoefening, of wanneer er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de rechterlijke macht. Hierbij is de dynamiek tussen beleidsvorming en de uitvoering van beleid (zoals in de toeslagenaffaire) van belang, de wijze waarop togadragers het beleid richting kunnen geven door rechterlijke uitspraken die van groot maatschappelijk belang zijn, en de rol die het bedrijfsleven speelt in grote maatschappelijke vraagstukken (o.a. inzake duurzaamheid).

Prof.mr.dr. Harriët Schelhaas, decaan Erasmus School of Law: “Wetenschappelijk onderzoek aan Erasmus School of Law kan niet los gezien worden van de sociale context die het recht volgt. Wetenschappelijk onderzoek is geen doel op zich en wordt niet in isolement gedaan, maar is ingebed in die sociaal maatschappelijke context. Het facultaire motto van Erasmus School of Law “Where law meets business” vat deze wisselwerking tussen recht, bedrijf en maatschappij samen. De leerstoel Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk zal hier een waardevolle bijdrage aan leveren.”

De leerstoel Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk wordt volledig bekostigd en gefaciliteerd door de EUR. Zowel de aanstelling als invulling van de leerstoel is onafhankelijk van, en staat los van de aanstelling die Grapperhaus heeft bij Deloitte Legal en zijn andere (neven)werkzaamheden.

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Werknemersconcurrentie: beperkingen aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever’. Vanaf 1984 was Grapperhaus advocaat. Hij was werkzaam als partner bij Loeff Claeys Verbeke en Allen & Overy. Van 2006 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook was hij toezichthouder bij het Kadaster Nederland, bestuurder van enkele charitatieve instellingen en columnist van Het Financieele Dagblad.

Grapperhaus was van 2005 tot 2017 bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en van 2017 tot en met 2022 minister van Justitie en Veiligheid. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, waaronder het boek ‘Rafels aan de Rechtsstaat’. Daarin beschrijft hij de problematiek van een steeds groter wordende kloof tussen groepen die wél, en groepen die geen aansluiting vinden in de dynamiek van de moderne samenleving.

Meer informatie

Meer informatie over Erasmus School of Law, bekijk de website.

Voor meer informatie over dit bericht: Lydia Datema, persvoorlichter EUR: 06 40 26 43 67 of press@eur.nl

Bekijk het LinkedIn profiel van Ferdinand Grapperhaus.

Gerelateerde content
André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, uit zijn zorgen over pgb-zorgverleners met een strafblad.
André den Exter
De focus ligt bij letselschadezaken vaak op de gevolgen voor het slachtoffer, maar Femke Ruitenbeek-Bart onderzocht juist de ervaringen van de veroorzaker.
Femke Ruitenbeek-Bart

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen