Harriët Schelhaas spreekt op internationaal congres over handelscontracten

Op 26 november sprak Harriët Schelhaas over onredelijke clausules in Business-to-business contracten op het internationale congres 'Onrechtmatige bedingen in ondernemerscontracten' te Gent.

Het congres werd georganiseerd door de Universiteit van Gent en had tot onderwerp een recente Belgische wetswijziging over onredelijke clausules in handelscontracten. Naast een aantal Belgische sprekers, waren een Franse, Nederlandse en Duitse expert uitgenodigd om te bezien op welke wijze in deze rechtsstelsels door wet en rechtspraak grenzen worden gesteld aan de contractsvrijheid in Business-to-business contracten.

Professor