Onderwijs

International Center for Financial law & Governance
Symposia ICFG

International Center for Financial law & Governance (ICFG) heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, professionals en studenten bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Hiermee beoogt het ICFG het denken over de wijze waarop commerciële en maatschappelijke belangen in de financiële sector op een duurzame manier verenigd kunnen worden verder te brengen. Daartoe verzorgt het ICFG onderwijs, niet alleen voor studenten, maar ook onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.  

Bachelor en Masteronderwijs binnen Erasmus School of Law 

De fellows van ICFG verzorgen onderwijs binnen het regulier onderwijs van de Erasmus School of Law (ESL) met een focus op het gebied van financieel recht en governance. Dit onderwijs heeft een multidisciplinaire benadering vanuit het perspectief van recht, regulering en governance waarbij steeds wordt aangehaakt bij belangrijke – periodiek te identificeren – thema’s. Voorbeelden hiervan zijn de eenjarige Master Financieel recht, die ook in twee jaar is af te ronden, en de minor Onderneming & Financiële Markt in de bachelor Rechtsgeleerdheid van ESL. 

Meer informatie 

Postacademische specialisatie opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten 

Naast onderwijs binnen het regulier onderwijs van Erasmus School of Law verzorgt ICFG ook postacademisch onderwijs op het gebied van financieel recht en governance met een multidisciplinaire benadering. Al enige jaren wordt in samenwerking met de Insolad Vereniging de Specialisatieopleiding ‘Financiële Economie voor Insolventieadvocaten’ exclusief voor Insolad-leden aangeboden. 

Meer informatie

ICFG Maatwerk 

ICFG verzorgt daarnaast cursussen op maat over onderwerpen zoals (maar niet beperkt tot) de Wet Financieel toezicht, witwassen of corporate governance. De onderwerpen en diepgang worden geheel op de praktijk en opleidingsbehoefte van onze opdrachtgevers toegesneden. Een maatwerkcursus kan variëren van een cursus van enkele uren tot een meerdaagse cursus op de Universiteitscampus Woudestein te Rotterdam, incompany of elders. Voor verdere informatie of overleg over de mogelijkheden, mail galle@law.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen