Studieadviseur

Studenten kunnen bij de studieadviseur terecht voor informatie over studie en studieplanning, maar ook wanneer problemen of persoonlijke omstandigheden de studie in de weg (dreigen te gaan) staan. Studenten kunnen op eigen initiatief bij de studieadviseur aankloppen. Eerstejaars voltijdstudenten kunnen een kennismakingsgesprek aanvragen, waar gesproken wordt over plannen, verwachtingen en motivatie. Gedurende het jaar zullen dan, naar aanleiding van de resultaten, vervolggesprekken gevoerd worden.

Lena Schots

E-mailadres
Telefoon
010-4088998
Kamer
J5-67
Ruimte
Bayle Building | Building