Onderzoek

Onderzoek van Erasmus School of Philosophy
Picture of the campus

Ons doel is om tot denken aansporende filosofische perspectieven op hedendaagse mondiale uitdagingen te ontwikkelen, door academische uitmuntendheid te combineren met geëngageerd wetenschappelijk onderzoek, voortbouwend op een reeks filosofische benaderingen en door samenwerking te zoeken met andere disciplines en met maatschappelijke actoren.

Ons onderzoek streeft ernaar internationaal toonaangevend te zijn en de grenzen van het filosofisch denken te verleggen, waarbij we actief streven naar nauwe samenwerking met onderzoekers uit andere vakgebieden. Wij dragen actief bij aan EUR Research Initiatives, Strategy 2024 en Convergence met ErasmusMC en TU Delft. Op veel onderzoeksgebieden zijn de methodologieën aan het veranderen, omdat het onderzoek meer collaboratief, inclusief en interactief beoogt te worden, gevoeliger voor maatschappelijke verwachtingen en zorgen, en beter toegerust om urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken. Wij willen de methodologische, ethische en integriteitsuitdagingen die hieruit voortvloeien graag in nauwe samenwerking met collega's uit andere vakgebieden aanpakken. Ons onderzoek combineert een focus op academische excellentie met een sterke verbondenheid aan interdisciplinaire samenwerking, zowel nationaal als internationaal. Last but not least streven wij ernaar een uitstekende onderzoeksomgeving en een opleidingsprogramma voor beginnende onderzoekers te bieden.

  Onderzoekers

  Wil je meer leren over onze onderzoekers?

  Facultaire Colloquia

  De facultaire colloquia beogen het brede terrein van de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) te bestrijken.

  Part-time PhD programma

  Lees meer over ons part-time PhD programma

  Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen