Human Conditions

Picture of the campus

Sociale en ecologische crises en de toenemende technologische complexiteit van onze leefwereld vragen om een voortdurende bezinning op wie wij als mens zijn. Sinds Descartes het ego cogito, het denkende ik, introduceerde en Kant het transcendentale subject als degene die bepaalt hoe de wereld eruit ziet, staat de vraag naar onze 'subjectiviteit' op het spel. We worden uitgedaagd om onze relatie met de natuur, elkaar en onszelf opnieuw te definiëren, en de erfenis van sociale bevrijding en emancipatie zoals verwoord door het Verlichtingshumanisme te heroverwegen.

Het concept van het autonome subject wordt gewoonlijk voorondersteld in discoursen over het bevrijden of mondig maken van individuen, het verantwoordelijk stellen van mensen voor hun daden of het produceren van objectieve kennis van de wereld. Maar 'subjectiviteit' is ook een sterk betwist concept, vanwege zijn antropocentrisme, zijn gebrek aan aandacht voor onze fysieke inbedding in de wereld, en zijn blindheid voor de verwevenheid van het zelf en anderen.

In dit onderzoeksprogramma richten we ons op problemen van subjectiviteit in gebieden als klimaatverandering en het Antropoceen, kunstmatige intelligentie, media en design, en feminisme, en op concepten als post-truth, bewustzijn, agency, verantwoordelijkheid, macht en burgerschap. We streven naar een theoretische analyse en heronderhandeling van de relatie tussen institutionele domeinen en individueel zelfverstaan, die ons in staat stelt het gevoel van onmacht en het bijbehorende gebrek aan zorg, aandacht en vertrouwen te overwinnen

Methodologisch streven we naar:

Kritische diagnoses van maatschappelijke uitdagingen. We zoeken levensvatbare antwoorden op de zichzelf in stand houdende strijd om erkenning. We heroverwegen wat het betekent om wat we weten te verbinden met wat we doen. We onderzoeken hoe we de individuele en sociale veerkracht kunnen vergroten door ons te verzetten tegen ontevreden en catastrofale redeneringen. En we stellen kritisch de vraag hoe technologie-gedreven overgangen verantwoordelijkheid toekennen aan geautomatiseerde besluitvorming. Ten slotte onderzoeken we de ethiek en de economie van de toenemende druk om onszelf te optimaliseren en beter te presteren.

Alternatieve wijzen van verbeelding. Filosofen moeten samen met andere wetenschappers dringend nieuwe manieren vinden om met transdisciplinaire problemen zoals klimaatverandering, bedreiging van de democratie, neuro-identiteit en superdiverse stedelijke omgevingen om te gaan. Wij zien performatieve praktijken tussen kunst en filosofie, of theater en wetenschap, als intrinsiek voor een dergelijk bereik en verbinding.

Onze uitstekende reputatie is gebaseerd op de combinatie van een kritisch perspectief geworteld in de continentale filosofie (wijsgerige antropologie, pragmatisme, kritische theorie, fenomenologie, poststructuralisme) en transdisciplinaire samenwerking in wetenschap, maatschappij, kunst en politiek. Deze kenmerkende aanpak wordt weerspiegeld door een tweeledige publicatiestrategie die zich niet alleen richt op de gebruikelijke academische verkooppunten, maar ook op publicaties die een breder publiek van professionals, kunstenaars en beleidsmakers bereiken.

Projecten

Articulations of Desire: Populism and the Future of Democracy

Is less perfect just perfect?– Coping with perfectionist ideals in arts education

Out of Breath: Towards a politics of breathability

Instituten

Erasmus Institute for Public Knowledge

News & Events

Neurologische aandoeningen hebben grote gevolgen voor patiënten en gezondheidszorg

Onderzoek om de negatieve impact van deze aandoeningen op het leven van de patiënten te verminderen.

Geen evenementen gevonden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen