Colliding Worldviews

Picture of the campus

Een wereldbeeld integreert een interpretatie van de wereld, met hoe wij denken over de werkelijkheid en de plaats van het menselijk leven daarin, en een opvatting over de manier waarop wij daarin moeten handelen. Aangezien het op elkaar afstemmen van metafysica, axiologie en ethiek een moeizaam proces is - als het al mogelijk is - en omdat epistemisch gezien nieuwe informatie bijna onophoudelijk aanpassingen noodzakelijk maakt, blijven de meeste wereldbeelden werk in uitvoering. Sommige wereldbeelden zijn echter scherper dan andere, omdat zij in hun kern geconfronteerd worden met een naar problem.

De projecten in het onderzoeksprogramma Colliding World Views illustreren de verschillende manieren waarop centrale problemen naar kunnen zijn. Eén project richt zich op de interpretatie van de kwantummechanica: de openstaande metafysische vraag hoe die wiskundige theorie zou kunnen corresponderen met de ervaren werkelijkheid, waarvoor betoverende gedachte-experimenten noodzakelijk zijn. Een ander project is gericht op het ontrafelen van rivaliserende opvattingen over 'leven' en hun gevolgen voor hoe het eigenlijk is om een menselijk leven in de wereld te leiden.

Andere onderzoekers in Colliding World Views willen de echte wereld ten goede veranderen, bijvoorbeeld door het huidige waarheidsverval tegen te gaan of door 'leefbaarheid', 'levensvatbaarheid' te bevorderen. Gezien de maatschappelijke complexiteit van dergelijke 'wicked problems' vereist de aanpak ervan doorgaans multidisciplinaire, interdisciplinaire of transdisciplinaire methodologieën.

Extended, Embodied, Embedded Cognition in Philosophy Education

Instituten

Erasmus Center for Sport Integrity & Transition

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen