Current facets (Pre-Master)

2 masters ontvangen predicaat ‘top opleiding 2018’

De master Philosophy en de research master in Philosophy and Economics van de Faculteit der Wijsbegeerte krijgen weer een goede beoordeling in de Keuzegids Masters. De scores van deze masters zijn dusdanig hoog dat de Keuzegids Masters 2018 heeft besloten het predicaat ‘top opleiding’ toe te kennen.

Master Philosophy

Volgens de Keuzegids Masters 2018 zijn de studenten van deze master lyrisch over vrijwel alle aspecten van de opleiding. De deskundigheid van docenten en hun kwaliteit in het begeleiden en geven van feedback worden in het bijzonder goed beoordeeld. Daarnaast scoort de Master Filosofie goed op het aspect programma. Hieronder vallen het niveau van de lesstof, de samenhang, de kwaliteit en de werkvormen. Ook wordt de studeerbaarheid van het programma goed beoordeeld door studenten. De studeerbaarheid betreft de spreiding van opdrachten en tentamens, haalbaarheid van deadlines en de redelijkheid van het aantal herkansingen.

Research Master in Philosophy and Economics

Net als voorgaande jaren ontvangt de Research Master in Philosophy and Economics het kwaliteitszegel. De Keuzegids 2018 prijst de opleiding om haar docenten en de begeleiding die wordt geboden. Verder scoort de opleiding hoog op de wetenschappelijke vorming en de studeerbaarheid van het programma. De Research Master Philosophy and Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam is de hoogst scorende research master Filosofie in Nederland.

Top opleiding 2018

Van de ruim 900 beoordeelde masters krijgen er dit jaar 161 het kwaliteitszegel ‘top opleiding’. In totaal halen 161 opleidingen een totaalscore van 75 punten of meer op een schaal van 20 tot 100 en mogen zich hiermee een jaar lang topopleiding noemen. Het zijn vooral kleinschalige studies die hoog scoren.

Over de Keuzegids Masters

De Keuzegids Masters biedt een overzicht van alle masters per vakgebied, inclusief kritisch vergelijkeningen en kwaliteitsoordelen. De kwaliteitsoordelen zijn afkomstig van studenten en van de experts van keuringsinstantie NVAO. De Keuzegids Masters wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).

Meer informatie

Persvoorlichting Faculteit der Wijsbegeerte
Evaline Bender
bender@fwb.eur.nl | +31 10 408 8980