Andrea Sangiacomo benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Actualiteit van Spinoza’

Andrea Sangiacomo zal per 1 september benoemd worden tot bijzonder hoogleraar en zal als zodanig de Spinozaleerstoel aan de Erasmus School of Philosophy gaan bekleden. De Spinozaleerstoel ‘De actualiteit van Spinoza’ wordt gefinancierd door de Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Vereniging Het Spinozahuis, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting en het Erasmus Trustfonds.

Spinoza als leidraad

After experience taught me that all things that frequently happen in common life are vain and futile, … I eventually decided to investigate whether there could be something that was a genuine good … even better, if there was something that, once found and acquired, could provide a constant and supreme joy for all eternity. - Spinoza

"Dit is de opening van Spinoza's Verhandeling over de verbetering van het verstand. Spinoza's filosofie is vooral gericht op het vinden van alternatieve vormen van geluk: betrouwbaarheid, bestendigheid, deelbaarheid met anderen en duurzaamheid, zijn daarbij belangrijk. Heeft hij dat gevonden? Wat kunnen wij leren van zijn zoektocht? Vandaag de dag moeten we meer dan ooit opnieuw nadenken over hoe we geluk opvatten en nastreven, niet alleen om te genieten van een uitbreiding van ons welzijn, maar ook met het oog op de impact die onze individuele en collectieve acties hebben op het gehele ecosysteem. We hebben duurzamere idealen met betrekking tot onze opvatting van geluk nodig dan die we tot nu toe hebben nagestreefd. Spinoza kan ons daarbij helpen. Het voornaamste doel van mijn aanstelling in Rotterdam is het onderzoek naar hoe dit te bewerkstelligen.”

Over de Spinozaleerstoel

De wereld lijkt op drift geraakt en grote probleemkwesties in de huidige samenleving zetten aan tot denken. Fundamentele filosofische begrippen zoals waarheid (denk aan het post-truth debat), redelijkheid, verdraagzaamheid en kosmopolitisme (in een mondiale cultuur van toenemende polarisatie), spelen daarin een cruciale rol. Hoe leven we in een wereld die gekenmerkt wordt door grote verschillen? Hoe kijken we aan tegen de ecologische crisis? Hoe gaan we om met de democratie die onder druk staat? Het zijn onderwerpen die al eeuwen actueel zijn en waar menig denker zich over gebogen heeft. Eén van de belangrijkste voorbeelden hiervan is Verlichtingsdenker Baruch Spinoza (1632-1677). Zijn denken over bijvoorbeeld de seculiere staat en waarheidsclaims is heden ten dage uitermate relevant, terwijl omgekeerd betrokkenheid bij deze debatten ons begrip van Spinoza kan vernieuwen en verdiepen.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door o.a. De Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Vereniging Het Spinozahuis, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting en het Erasmus Trustfonds.
 

CV

Andrea Sangiacomo is naast bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Philosophy ook universitair hoofddocent filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij momenteel een ERC-Starting Grant uitvoert over de 'Normalization of natural philosophy: how teaching practices shaped the evolution of early modern science'. Hij is tevens co-editor van het onlangs opgerichte open access Journal of Spinoza Studies. Hij heeft veel gewerkt aan, en gepubliceerd over, Spinoza (zijn meest recente monografie is Spinoza on Reason, Passions, and the Supreme Good, Oxford University Press, 2019), en vroegmoderne filosofie en wetenschap. Sinds enkele jaren is hij geïnteresseerd in cross-culturele dialogen tussen westerse en oosterse tradities (met name het oude boeddhisme).

Meer informatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent het belang van het Spinozisme voor de huidige samenleving door het inrichten van een vernieuwde bijzondere leerstoel. Andrea Sangiacomo zal zich inzetten voor de actualisering van Spinoza’s denken.

Gerelateerde content

Emeritus hoogleraar Krop op de fiets over Spinoza

Reportage van Trouw over een rondleiding met emeritus hoogleraar Henri Krop over Spinoza in Amsterdam. Zij gingen op de fiets op pad om Spinoza te ontdekken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen