From Bayle to the Batavian Revolution

Nieuw boek prof.dr. Wiep van Bunge
Wiep van Bunge

Bij Brill is een nieuw boek verschenen van Wiep van Bunge: From Bayle to the Batavian Revolution, over de geschiedenis van de filosofie in de achttiende-eeuwse Republiek. Daarmee heeft hij een drieluik voltooid over de rol van de filosofie in de Nederlandse Republiek, nadat hij eerder al From Stevin to Spinoza (2001) en Spinoza Past and Present (2012) had gepubliceerd. In dit afsluitende deel passeren niet alleen de Nederlandse receptie van Newton, Leibniz en Kant de revue, maar ook heel en halfvergeten auteurs als Justus van Effen en Frans Hemsterhuis. 

Over het boek

In From Bayle to the Batavian Revolution tracht Wiep van Bunge vast te stellen welke rol de filosofie in de achttiende-eeuwse Nederlandse Verlichting heeft gespeeld. Na de dood van Bayle verdampt de radicale Verlichting. Nederlandse filosofen omarmen het Newtonianisme en in de tweede helft van de eeuw begint ook het Wolffianisme zich onder Nederlandse academici te verspreiden. Wanneer de Republiek begint af te brokkelen, neemt het Nederlandse verlichte discours een politieke wending, maar met uitzondering van Frans Hemsterhuis, die ervoor kiest de politieke crisis te negeren, slaagt zij er niet langer in belangrijke filosofen voort te brengen. Rond 1800 is vooral het verzet tegen Kant opmerkelijk: Nederlandse filosofen verwerpen zowel Kants transcendentale project als zijn kosmopolitisme. Aan het begin van de negentiende eeuw lezen zij liever de oude Grieken en overheersen de zorgen over de toekomst van het vaderland.

Over Wiep van Bunge

Wiep van Bunge is hoogleraar in de Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan Erasmus School of Philosophy. Hij is gespecialiseerd in de vroegmoderne wijsbegeerte en de intellectuele geschiedenis van de Nederlandse Republiek. Hij leidde twee onderzoeksprojecten van NWO over de Nederlandse vroege Verlichting en van 2004 tot 2012 was hij decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2014 werd hij lid van de KNAW.

Professor
Faculteit
Erasmus School of Philosophy
Leerstoel
Geschiedenis van de Wijsbegeerte
Meer informatie

 

Evaline Bender, Mediarelaties Erasmus School of Philosophy
E bender@esphil.eur.nl
T (010) 408 8980