Dr. Lennart Ackermans wint beurs van de Alexander von Humboldt Foundation

High resolution picture of EUR campus
Profile picture of Lennart Ackermans

Dr. Lennart B. Ackermans, die in 2023 cum laude promoveerde in de filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft een postdoctorale beurs gewonnen van de Alexander von Humboldt Foundation voor onderzoek naar het meten van maatschappelijk relevante causaliteit.

Een “cum laude” proefschrift dat zijn vruchten afwerpt

De impact van Ackermans in het onderzoek en zijn beurs vloeien voort uit zijn proefschrift “Probability, Causation, and Inequality of Opportunity” aan het Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE) en de Erasmus School of Philosophy, verdedigd aan de EUR in september 2023. Zijn proefschrift behandelt twee zeer uitdagende onderwerpen: de relatie tussen waarschijnlijkheid (probability) en rationaliteit en het meten van causaliteit.

Op advies van twee externe referentenrapporten en een jury van internationale topwetenschappers werd de scriptie van Ackermans bekroond met het zeldzame predikaat cum laude. Het proefschrift werd geprezen als ‘grondig beargumenteerd, met een heldere presentatie en kristalheldere taal. Het is een zorgvuldige, slimme en duidelijk gepresenteerde weergave van ingenieuze argumenten, die nieuw materiaal toevoegen aan gevestigde debatten in de formele epistemologie en wetenschapsfilosofie. Er is een duidelijke belofte voor uitstekend verder in de toekomst.”

Zijn belangrijkste supervisor, dr. Christopher Clarke, voegt hieraan toe: “Ik ben heel blij met het uitstekende werk van Lennart. Het combineert een diepgaande kennis van causaliteit als algemeen concept met baanbrekende inzichten in specifieke situaties waarin het sociaal bijzonder relevant is om causaliteit te meten, zoals de studie van discriminatie.”

Ackermans in gesprek met Nobelprijswinnaar Guido Imbens

In 2023 trok Ackermans' werk over causaliteit de aandacht van Nobelprijswinnaar Guido Imbens. Als gevolg hiervan presenteerde Nobelprijswinnaar Guido Imbens (hoogleraar Toegepaste Econometrie aan Stanford) zijn visie op causale methodologie op een EIPE-onderzoeksseminar. Daar gaven Ackermans en Christopher Clarke commentaar op het artikel van Imbens uit 2020 getiteld ‘Potential Outcome and Directed Acyclic Graph Approaches to Causality’, gepubliceerd in de Journal of Economic Literature. De discussie concentreerde zich op de relatieve voordelen van twee prominente raamwerken in de causale methodologie.

Onderzoeksbeurs van de Alexander von Humboldt Foundation

In 2024 ontving Ackermans een Humboldt Research Fellowship. Deze beurzen worden door de Alexander von Humboldt Foundation toegekend aan hooggekwalificeerde wetenschappers van over de hele wereld die aan het begin staan van hun academische carrière. Ontvangers zullen maximaal twee jaar aan een Duitse universiteit doorbrengen om hun eigen onderzoeksproject uit te voeren. Ackermans zal de fellowship gebruiken om onderzoek te doen aan het Munich Center for Mathematical Philosophy (MCMP) van de Universiteit van München, in samenwerking met professor Stephan Hartmann.

Maatschappelijk relevante causaliteit meten

In München gaat Ackermans de wetenschappelijke methoden onderzoeken die worden gebruikt voor het meten van maatschappelijk relevante causale verbanden. Causale verbanden spelen een rol bij verschillende maatschappelijk relevante fenomenen, zoals kansenongelijkheid en algoritmische oneerlijkheid. Het onderzoek van Ackermans heeft tot doel de conceptuele, ethische en epistemologische problemen die verband houden met het meten ervan te verhelderen.

Professor Jack Vromen en dr. Conrad Heilmann, die deel uitmaakten van het PhD-begeleidingsteam, voegen hieraan toe: “Lennarts werk is van uitstekende kwaliteit, maar ook innovatief en maatschappelijk relevant. We kijken ernaar uit om zijn onderzoekscarrière verder te zien groeien door samen te werken met collega’s van het Munich Center for Mathematical Philosophy.”

Meer informatie

Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE): https://www.eur.nl/en/esphil/research/research-institutes/eipe

Website Dr. Lennart Ackermans: https://philpeople.org/profiles/lennart-b-ackermans

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen