Erasmus of Rotterdam Research Centre

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onlangs besloten het voorstel voor oprichting van een Erasmus of Rotterdam Research Center te honoreren en te financieren vanuit het strategisch budget van de universiteit. Prof. Dr. Han van Ruler is Academic lead van dit project. Naar verwachting zal het ERRC dit najaar van start gaan.

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre is een initiatief dat educatieve- en outreach-activiteiten zal combineren met innovatief onderzoek rond de figuur van Desiderius Erasmus en de notie van Erasmian Values. Als zodanig zal het centrum fungeren als een eigen EUR-platform waarbinnen de link wordt gelegd tussen maatschappelijke uitdagingen en het soort waarden dat relevant is voor de wetenschapsgebieden, het onderwijs en de professionele activiteiten aan onze universiteit.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in haar nieuwe strategie (Strategie 2024) aangegeven haar profiel te willen versterken door alle studenten en medewerkers aan te moedigen een voorbeeld te nemen aan Erasmus zelf - met andere woorden, the Erasmian Way te volgen en daarmee in het voetspoor te treden van onze naamgever Erasmus.

De oprichting van het Erasmus of Rotterdam Research Center draagt ertoe bij dit op een vruchtbare, waarheidsgetrouwe en wetenschappelijk verantwoorde manier te doen, door:

  1. onderzoek te initiëren met betrekking tot de figuur van Erasmus en zijn relevantie vandaag; en
  2. het begrip Erasmian Values verder te ontwikkelen in het licht van beleid en professionele activiteiten binnen onze gemeenschap van academici, professionals en studenten.

Het project omvat de benoeming van een Academic Lead (parttime hoogleraarschap) en een PhD-positie voor ‘Erasmian Values’, en zal academische bijeenkomsten en onboardingsessies organiseren waarin historisch onderzoek wordt gecombineerd met onderzoek naar vraagstukken over academische integriteit en de EUR uitgedragen waarden. In nauwe samenwerking met de Openbare Bibliotheek en andere partijen binnen de gemeente Rotterdam zal het Erasmus of Rotterdam Research Centre ook een academische basis vormen voor de organisatie van activiteiten elders.