Erasmus Verbindt

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onlangs besloten het voorstel voor de oprichting van Erasmus Verbindt te honoreren en te financieren vanuit het strategisch budget van de universiteit. Max Wagenaar, huidig student-lid van het faculteitsbestuur en oprichter van EV, is benoemd tot directeur van het initiatief. Eddie Adelmund, op dit moment lid van de faculteitsraad, neemt als medeoprichter eveneens plaats in het EV-bestuur. Prof. dr. Hub Zwart is aan EV verbonden als Academic lead.

Erasmus Verbindt is een universiteitsbreed studenteninitiatief dat zijn wortels heeft in de filosofie. Middels een door Bruno Latour geïnspireerde netwerkmethode beogen EUR-studenten met dit initiatief een brugfunctie te vormen tussen onze maatschappelijk betrokken academici, en de initiatieven, organisaties en instanties die zich inzetten voor Rotterdam. Zij richten zich hierbij op hardnekkige maatschappelijke uitdagingen binnen de domeinen duurzaamheid, gezondheid, grootstedelijke uitdagingen en sociale ongelijkheid teneinde een positieve impact te bewerkstelligen.

Dit doet Erasmus Verbindt door:

Stadswandelingen

  1. De relatie tussen de EUR en stad Rotterdam te verkennen, middels een podcastserie die samen met Omroep Rijnmond wordt geproduceerd. Hierin gaan academici en stadsinwoners al wandelend door de stad in gesprek over de uitdagingen waar Rotterdam anno 2020 voor staat. De podcastreeks vormt de basis voor het engagement in de stad en geeft een inkijkje in de manieren waarop de Rotterdamse wetenschap en de stad Rotterdam reeds verknoopt zijn.

Erasmus in gesprek met…

  1. De relatie tussen de EUR en de stad Rotterdam te versterken, middels het organiseren van impact gerichte bijeenkomsten tussen academische en non-academische ‘actanten’ die aan dezelfde probleemnetwerken verbonden zijn. Op deze manier beogen zij de vertaling van academische kennis naar maatschappelijke verbetering mogelijk te maken, en de beweging van maatschappelijke problemen naar academisch onderzoek te stimuleren. Tevens vormen de bijeenkomsten de basis voor nieuwe, bestendigere netwerken in de toekomst.

Gebundelde krachten

  1. De relatie tussen de EUR en stad Rotterdam te intensiveren, door concrete samenwerkingen aan te gaan, middels het verweven van bovengenoemde uitdagingen, partners en wetenschappers met het onderwijs van de universiteit. Studenten committeren zich hierbij, onder begeleiding van EUR-academici, aan partners in de stad met wie zij complexe uitdagingen het hoofd zullen bieden als onderdeel van hun academische vorming.

Vanaf september aanstaande gaat Erasmus Verbindt met een interdisciplinaire groep van om en nabij 65 EUR-studenten (afkomstig van alle faculteiten en onderverdeeld over een aantal teams) aan de slag om nieuwe, betekenisvolle verbindingen te faciliteren tussen de universiteit en de grootstedelijke omgeving. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de andere initiatieven die een onderdeel vormen van de Strategy 2020-2024 van de EUR, en met financiële ondersteuning van de Gemeente Rotterdam.