Heeft de economie psychologie en cognitieve wetenschappen nodig?

Promotie James Grayot

Moeten economen die werken in het kader van de rationele keuzetheorie operationele concepten zoals 'agency' en 'choice' herformuleren? PhD kandidaat James Grayot onderzoekt deze vraag in zijn proefschrift en vindt contrasterende benaderingen als het gaat om de integratie van economie en psychologie of cognitieve wetenschappen. Op 8 februari 2019 verdedigt hij zijn proefschrift ‘Agency & choice: on the cognitive and conceptual foundations of agency in economics and behavioral decision research’. Promotoren zijn prof.dr. Jack Vromen en dr. Conrad Heilmann.

Geinteresseerd in dit proefschrift? Lees meer over de inhoud van het proefschrift ‘Agency & choice: on the cognitive and conceptual foundations of agency in economics and behavioral decision research’ in dit nieuwsbericht

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze ceremonie contact op met Evaline Bender, communicatiemedewerker van de Erasmus School of Philosophy, via 010 4089980 of per e-mail: bender@esphil.eur.nl.