Nicholas Vrousalis gekozen als Harvard Visiting Fellow

Picture of the campus

Nicholas Vrousalis, universitair hoofddocent Praktische Filosofie aan de Erasmus School of Philosophy, is gekozen als Visiting Fellow aan het prestigieuze Edmond en Lily Safra Center for Ethics aan Harvard University. Vrousalis' fellowship begint op 1 september.

De fellowship stelt hem in staat om onderzoek te doen aan Harvard, samen te werken met andere Safra Center fellows en lezingen en seminars te geven aan andere Amerikaanse instellingen.

Tijdens zijn verblijf aan Harvard zal Vrousalis zijn lopende, door NWO gefinancierde Vidi-project Inequality against Freedom voortzetten en beginnen aan een nieuw interdisciplinair project over materialistisch intersectionalisme. Dit nieuwe project zal Vrousalis' eerdere werk uitbreiden naar het snijvlak van klasse, gender en ras, door een materialistische uiteenzetting van de verbanden tussen ideologie en uitbuiting nieuw leven in te blazen.

Edmond and Lily Safra Center for Ethics aan Harvard

Het Edmond & Lily Safra Center for Ethics streeft ernaar het onderwijs en onderzoek naar dringende ethische kwesties te versterken, gezonde normen voor ethisch redeneren en maatschappelijke discussie te bevorderen en het werk van de gemeenschap in het algemeen belang te delen. 

Wijdverspreide ethische misstappen van leiders in de overheid, het bedrijfsleven en andere beroepen vragen om meer en betere morele vorming. Nog fundamenteler is dat de toenemende complexiteit van het openbare leven - de omvang en reikwijdte van de problemen en de verscheidenheid aan kennis die nodig is om ze aan te pakken - ethische kwesties moeilijker maakt, zelfs voor mensen met een sterk moreel karakter. Niet alleen zijn de ethische kwesties waarmee we geconfronteerd worden complexer, maar ook zijn de mensen met wie we ze moeten oplossen diverser, waardoor de frequentie en intensiteit van ethische meningsverschillen toeneemt.

Gezien deze veranderingen in de Verenigde Staten en in samenlevingen over de gehele wereld, probeert het centrum tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan docenten, wetenschappers en leiders die zich bezighouden met vragen omtrent morele keuzes in tal van beroepen en in het openbare leven meer in het algemeen, en bevordert het een perspectief op ethiek dat is gebaseerd op zowel theorie als praktijk. Daarnaast promoten zij een perspectief op ethiek dat is gebaseerd op zowel theorie als praktijk. Ze onderzoeken het verband tussen de problemen waarmee professionals worden geconfronteerd en de sociale en politieke structuren waarbinnen ze handelen. Meer in het algemeen gaan ze in op de ethische kwesties waarmee alle burgers worden geconfronteerd wanneer ze de keuzes maken die van grote invloed zijn op het heden en de toekomst van samenlevingen in onze steeds meer onderling afhankelijke wereld.

Universitair Hoofddocent
Nicholas Vrousalis behaalde een graad in Economie aan Cambridge en een doctoraat in Filosofie aan Oxford. Hij heeft gepubliceerd over distributieve ethiek, democratische theorie en de geschiedenis van het politieke denken. Vrousalis doceert momenteel praktische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederland. Zijn meest recente monografie, Exploitation as Domination, werd in 2023 gepubliceerd door Oxford University Press.
Meer informatie

Voor meer informatie: https://ethics.harvard.edu/people/nicholas-vrousalis 

Gerelateerde content
Dr. Nicholas Vrousalis heeft zijn nieuwe boek "Exploitation as Domination: What Makes Capitalism Unjust", gepubliceerd bij Oxford University Press.
Leiden University’s Institute for Philosophy is proud to host a book symposium on Nicholas Vrousalis' draft manuscript Exploitation as Domination: A Theory of…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen