Rotterdamse bijdrage aan “Interpreting Dilthey. Critical Essays”

Deze week publiceerde Cambridge University Press Interpreting Dilthey. Critical Essays. Het boek is het resultaat van een internationaal samenwerkingsproject van leidende experts op het gebied van de  negentiende-eeuwse geesteswetenschappen en van de Duitse filosoof en historicus Wilhelm Dilthey in het bijzonder. Jos de Mul, die eerder bij Yale University Press het standaardwerk The Tragedy of Finitude. Dilthey’s Hermeneutics of Life (2004) publiceerde, schreef een van de dertien hoofdstukken.

Over Interpreting Dilthey. Critical Essays

De filosoof en historicus Wilhelm Dilthey (1933-2011) is vooral bekend geworden door zijn boek Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883), dat de term ‘Geisteswissenschaften’ voor een breed academisch publiek introduceerde en waarin hij op diepgaande wijze de overeenkomsten tussen de natuurwetenschappen en geesteswetenschappen die voor hem ook wat tegenwoordig sociale wetenschappen werd genoemd omvatten analyseert. Hij is ook een van de grondleggers van de hermeneutische methode, die hij van een in de voorafgaande eeuwen ontwikkelde methode van tekstanalyse tot de algemene methode van de geesteswetenschappen omvormde. Dilthey heeft grote invloed uitgeoefend op de twintigste-eeuwse filosofie. Belangrijke twintigste-eeuwse interpretatieve filosofen als Heidegger, Plessner, Gadamer en Habermas zijn in zijn voetsporen getreden.

In Interpreting Dilthey. Critical Essays buigen dertien internationaal gezaghebbende Dilthey-experts zich over het werk van Dilthey, waarbij ze niet alleen ingaan op de historische context van zijn werk, maar ook de blijvende actualiteit van zijn werk aantonen, onder meer door zijn invloed op de twintigste-eeuwse filosofen en andere geesteswetenschappers te analyseren. Zij laten zien dat Dilthey’s omvangrijke oeuvre – bijeengebracht in de 26-delig Gesammelte Schriften – nog steeds relevant is voor actuele debatten over kunst en literatuur,  het biografische en autobiografische zelf, kennis, taal, cultuur, geschiedenis, samenleving, psychologie en de ‘embodied mind’. Het boek vormt een belangrijke bron voor onderzoekers op het gebied van hermeneutiek, esthetica, wijsgerige antropologie, praktische filosofie, cultuurfilosofie, filosofie van de levenswetenschappen en geschiedenis van de Duitse filosofie.

Rotterdamse bijdrage

Prof.dr. Jos de Mul, die sinds de publicatie van The Tragedy of Finitude. Dilthey’s Hermeneutics of Life (2004) internationaal geldt als een vooraanstaande expert binnen de Dilthey studies, gaat op basis van zijn nagelaten geschriften in zijn hoofdstuk ‘Leben erfaßt hier Leben. Dilthey as a Philosopher of (the) Life (Sciences)’ in op een relatief onbekend aspect van zijn werk. Terwijl de naam van Dilthey verbonden is met de tegenstelling tussen natuurwetenschappen, die de levenloze natuur proberen te verklaren aan de hand van wetmatigheden, en geesteswetenschappen, die gericht zijn op het begrijpen van de betekenis van de sociaal-culturele wereld van de mens, blijkt dat Dilthey in zijn nagelaten werk ook ruime aandacht besteedt aan de levenswetenschappen, en de voor deze wetenschappen kenmerkende teleologische verklaringsmodel. De Mul geeft niet alleen een gedetailleerd overzicht van Dilthey’s inzichten op dit gebied, maar demonstreert tevens dat die inzichten nog steeds relevant zijn voor de huidige (filosofie van de) geesteswetenschappen.

Zie voor bibliografische details en een overzicht van alle hoofdstukken https://www.cambridge.org/nl/academic/subjects/philosophy/nineteenth-century-philosophy/interpreting-dilthey-critical-essays?format=HB

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evaline Bender, communicatiemedewerker van de Erasmus School of Philosophy, via 010-4088980 of per e-mail: bender@esphil.eur.nl