Ruud Welten is benoemd tot nieuwe ESPhil hoogleraar

Ruud Welten is benoemd tot nieuwe hoogleraar aan de Erasmus School of Philosophy. Daarmee komt een eind aan zijn bijzonder hoogleraarschap dat hij voor Stichting Thomas More aan ESPhil vervulde en treedt hij per 1 november in vaste dienst als gewoon hoogleraar. Hij zal zich bezighouden met de hedendaagse subjectfilosofie, in het bijzonder vanuit de Franstalige filosofie.

Welten is in 1994 afgestudeerd aan de faculteit der wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit en promoveerde cum laude in 2001 aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Naast zijn aanstelling bij Tilburg University zal Welten een dag per week aanwezig zijn bij ESPhil.

De focus van zijn onderzoek en onderwijs zullen Franse denkers en het existentialisme zijn. Bijzonder aan het Franse denken is de veelvoud aan vormen waarin de filosofie gestalte krijgt. Welten is vooral geïnteresseerd in hoe filosofie via andere mediavormen dan alleen het filosofieboek - zoals literatuur, film, toneel en brieven - zich ontwikkelde.

Een mastervak zal bijvoorbeeld gaan over Simone de Beauvoirs De Tweede Sekse. De studenten zullen in dit college onderzoeken waar de ideeën van De Beauvoir vandaan kwamen en door welke literatuur en methodes zij werd geïnspireerd om De Tweede Sekse te schrijven. Studenten zullen dus deels lezen wat De Beauvoir las toen ze het werk schreef.