Van mythologie naar technologie

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de regering onlangs advies uitgebracht over de aanpassing van artikel 25 van de Embryowet, dat grenzen stelt aan biotechnologische handelingen met mens-diercombinaties. Ten behoeve van dat advies heeft de Gezondheidsraad aan de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) gevraagd huidige en toekomstige ontwikkelingen van chimeren en cybriden en de daarmee samenhangende ethische en maatschappelijke vraagstukken in kaart te brengen.

Tijdens het KNAW-symposium Mens-diercombinaties: Van mythologie naar technologie, dat op 12 februari 2019 is georganiseerd over het conceptrapport van de KNAW, betoogde wijsgerig antropoloog Jos de Mul van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat recente ontwikkelingen in de theorie en praktijk van de moleculaire genetica het onderscheid tussen biologische soorten deconstrueert en ons daarmee, na een drie miljard jaren durend ‘darwiniaans tussenspel’, terugvoert naar een vroege periode in de evolutie waarin organismen vrijelijk genetisch materiaal uitwisselden.

Naar aanleiding van de recente publicatie van het Advies aan de Gezondheidsraad verscheen 28 augustus 2019 in De Groene Amsterdammer een bewerking van de lezing van Jos de Mul: https://www.groene.nl/artikel/genetisch-zuiver-ach