Current facets (Pre-Master)

Vier kersverse doctors geven pitch op de nacht van de Filosofie in Nijmegen

De publiekssite www.theyoungphilosophers.org is weer aangevuld met zes nieuwe onderzoekers.The Young Philosophers is een initiatief van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW), die onder meer training en onderwijs verzorgt voor promovendi. Hiermee wil de OZSW meer bekendheid geven aan het werk van promovendi in de filosofie aan de Nederlandse universiteiten. De Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam is penvoerder van de OZSW.

4 kersverse doctors

Mogen spinning, framing of targeting worden ingezet in politieke campagnes? Waarom is de joodse filosoof Emmanuel Levinas de inspiratiebron bij uitstek als je erachter wil komen aan welke voorwaarden kernenergie moet voldoen? Hoe helpt Epicurus ons om met weinig genoegen te nemen? En wat hebben we aan de neurowetenschappen als het om de liefde gaat?

Over die vragen geven vier kersverse doctors in de wijsbegeerte een pitch tijdens de Nacht van de Filosofie, die op 7 april aanstaande in Nijmegen plaatsvindt.  De sprekers zijn vier van de zes nieuwe loten aan de stam van de publiekssite www.theyoungphilosophers.org.

Over the young philosophers

Op www.theyoungphilosophers.org geven de (bijna) jonge doctors inzicht in de belangrijkste resultaten van hun onderzoek en vertellen ze over hun drijfveren en het (maatschappelijk) belang van hun werk. Hun dissertaties bestrijken alle deelgebieden van de wijsbegeerte: de geschiedenis van de filosofie, de theoretische en de praktische filosofie. Met de site wil de OZSW de inzichten van deze jonge denkers aan een breed publiek presenteren.

Meer informatie

Dr. Christine Boshuijzen, Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW),

M 06 29 22 22 74, E assistant.director@ozsw.nl

Erasmus University Rotterdam
Faculty of Philosophy, H05-13