ABEUR bestuur

Alumnivereniging Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (ABEUR) stelt zich ten doel: contacten te bevorderen en in stand te houden tussen afgestudeerde bestuurskundigen van de EUR onderling en tussen de afgestudeerden en de faculteit Bestuurskunde. De Alumnivereniging is ook een uitwisselingsplatform van kennis en kunde.

Het ABEUR-bestuur bestaat uit:

 • Frans-Willem van Gils (voorzitter)
 • Bouke Geerlings (penningmeester)
 • vacatures

Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken te organiseren voor bestuurskunde alumni? Dan is het bestuur van ABEUR op zoek naar jou. Neem contact met het bestuur via: abeur010@gmail.com

Wat doet een bestuurslid van ABEUR?

ABEUR staat bekend als een actieve alumnivereniging 'waar wat gebeurt'. Hierna volgt een kort overzicht van de tijdsbesteding van een bestuurslid van ABEUR.

Activiteiten

We organiseren 3 tot 4 bijeenkomsten per jaar. Dit kan een terugkomcollege, een voorjaars- en najaarsbijeenkomst op de EUR/bijzondere externe locatie (lezingen over een actueel onderwerp met discussie) of werkbezoek zijn. Voor een verslag van onze activiteiten: kijk onder het kopje ‘verslagen’ op deze website. De bestuursleden organiseren deze bijeenkomsten. Soms alleen, maar meestal met z’n tweeën.

In het verleden zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van Doorn over het werk in het Europees Parlement
 • Abigail Norville (directeur HR, Communicatie en Juridische Zaken bij de gemeente Rotterdam) over "inclusion: if you can't stand the heat, stay out of the kitchen"
 • Jaap Uijlenbroek (Directeur-Generaal Belastingdienst) over de taken en uitdagingen van de Belastingdienst
 • Lezing "Impact van toename publiek-private samenwerkingen voor openbaar bestuur" door prof.dr.ing. Geert Teisman
 • College over "Nieuwe democratie" door Kim Putters (SCP) en Bert Blase (burgemeeste gemeente Vlaardingen en initiatiefnemer Code Oranje)
 • Lezing over uitkomst Amerikaanse presidentsverkiezingen door Amerikadeskundige Koen Petersen
 • Bijeenkomst "Start-up ecosystemen: beleidsinstrumenten voor steden" door Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter NV) en Robin Slakhorst (CCO Symbid)
 • Lezing "Leren door Doen, over de participatiesamenleving" door dr. Martijn van der Steen

Bestuursperiode

Bestuurslid ben je voor een periode van 3 jaar waarna je herkiesbaar bent voor nog een periode van 3 jaar. Heb je interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op via e-mail: abeur010@gmail.com

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen