Over de faculteit

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Bij de ESSB bevindt zich een grote diversiteit aan opleidingen en wetenschappelijke disciplines: Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie. Ook het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Ons onderwijs is kleinschalig van opzet, waarbij voor Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) een hoofdrol is weggelegd. Verbinding met de praktijk is een ander kenmerk van onze opleidingen. Meeting the Future Society


Organisatiestructuur

Decaan prof. dr. Victor Bekkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is eindverantwoordelijke voor de faculteit. Sinds 1 juli  2019 is de organisatiestructuur als volgt samengesteld:

 •  

  • Prof. dr. Victor Bekkers - Decaan

  • Prof. dr. Bram Steijn - Vice-Decaan Onderwijs

  • Prof. dr. Semiha Denktas - Vice-Decaan Onderzoek

  • Dr. Mariette de Jong - Directeur Bedrijfsvoering

 •  

  Het Facultair Management Overleg (FMO) staat onder voorzitterschap van de decaan. Het FMO bestaat verder uit het Management Team, de directeuren van de departementen en dean EUC en een studentlid afkomstig uit een van de ESSB opleidingen. De business controller en vertegenwoordigers van de beleidsafdeling hebben een adviserende rol.

 •  

  De Faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De Faculteitsraad bestaat voor 50% uit studenten en 50% uit medewerkers van de ESSB. Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de Faculteitsraad.

 •  

  De faculteit kent de volgende departementen, waarin het wetenschappelijke staf en support staff zijn ondergebracht:

  • Department of Public Administration and Sociology (DPAS). Directeur: prof. dr. Romke van der Veen
  • Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS). Directeur: dr. Katinka Dijkstra
  • Erasmus University College. Interim dean: prof. dr. Wim Hafkamp, vanaf 1 januari 2020: prof. dr. Gabriele Jacobs

  Programmadirecteuren Onderwijs en Onderzoek 

  De bachelor en masterprogramma's worden aangestuurd door programmadirecteuren:

  Bestuurskunde en Sociologie (DPAS)

  • Dr. Brenda Vermeeren, bachelor Bestuurskunde
  • Dr. Rogier van Reekum, bachelor Sociologie
  • Dr. Jolien Grandia, bachelor Management of International Social Challenges (MISOC)
  • Dr. Jasper Eshuis, master programma Bestuurskunde 
  • Dr. Ferry Koster, master programma Sociologie
  • Prof. dr. Arwin van Buuren, onderzoek Bestuurskunde 
  • Prof. dr. Jeroen van der Waal, onderzoek Sociology

  Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

  • Dr. Annemarie Hiemstra, bachelor Psychologie
  • Prof. dr. Sabine Severiens, bachelor Pedagogische Wetenschappen
  • Dr. René Zeelenberg, master programma Psychologie 
  • Dr. Nicole Lucassen, master programma Pedagogische Wetenschappen 
  • Prof. dr. Mathias Wieser, onderzoek Psychologie
  • Dr. Maartje Luijk, onderzoek Pedagogische Wetenschappen
 •  

  Alle support staff dat niet binnen een departement is ondergebracht maakt deel uit van het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de Directeur Bedrijfsvoering: Dr. Mariette de Jong.

 •  

  Mr.drs. Barbara van Zeijl-Taal, Bestuurssecretaris | e-mail: vanzeijl@essb.eur.nl

 •  

  Risbo, Directeur dr. Gerard Baars
  DRIFT, Directeur prof. dr. Derk Loorbach

  IHS, Directeur drs. Kees van Rooijen

 •  

  Verder bestaan binnen de faculteit enkele adviescommissies, t.w. voor:

  • Onderwijs: de opleidingscommissies, examencommissies
  • Onderzoek: de vaste commissie voor wetenschapsbeoefening
  • Bibliotheek en informatie: de Bibliotheekcommissie
   Drs. Gusta Drenthe, liaison librarian Sociale Wetenschappen, UB
   Drs. Judith Gulpers, liaison librarian psychologie, UB
   Drs. Frea Haandrikman, liaison officer Sociale Wetenschappen, UB
 •  

  De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het faculteitsreglement. De formele basis van de facultaire beheersorganisatie is vastgelegd in de beheersinstructie.

 •  

  Secretariaat Decaan: office.dean@essb.eur.nl
  Secretariaat Faculteitsbureau: office@essb.eur.nl

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Meeting the Future Society