Over de faculteit

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Bij de ESSB bevindt zich een grote diversiteit aan opleidingen en wetenschappelijke disciplines: Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie. Ook het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Ons onderwijs is kleinschalig van opzet, waarbij voor activerend onderwijs een hoofdrol is weggelegd. Verbinding met de praktijk is een ander kenmerk van onze opleidingen, maar ook van ons onderzoek. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in onze ESSB-strategie: Meeting the Future Society

Organisatiestructuur

Decaan prof. dr. Victor Bekkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is eindverantwoordelijke voor de faculteit. Sinds 1 juli 2020 is de organisatiestructuur als volgt samengesteld:
 

Management Team

 • Prof. dr. Victor Bekkers - Decaan
 • Prof. dr. Semiha Denktas - Vice-decaan Onderzoek
 • Prof. dr. Bram Steijn - Vice-decaan Onderwijs
 • Dr. Mariette de Jong - Directeur Bedrijfsvoering

Contactpersoon Management Team 

Mr. drs. Barbara van Zeijl-Taal, Bestuurssecretaris | e-mail: vanzeijl@essb.eur.nl
 

Facultair Management Overleg

Het Facultair Management Overleg (FMO) heeft een adviserende rol ten behoeve van en staat onder voorzitterschap van de decaan. Het FMO bestaat verder uit het Managementteam, de directeuren van de departementen, de dean EUC en een studentlid afkomstig uit een van de ESSB opleidingen. De business controller en vertegenwoordigers van de beleidsafdeling nemen als adviseurs aan de vergaderingen deel.
 

Faculteitsraad ESSB

De Faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De Faculteitsraad bestaat uit een afvaardiging van ESSB-studenten en een personeelsgeleding, bestaande uit medewerkers van de ESSB. Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de Faculteitsraad.
 

Organisatie-onderdelen

De faculteit kent de volgende departementen, waarin het wetenschappelijke staf en Professional Services staf zijn ondergebracht:

 • Department of Public Administration and Sociology (DPAS). Directeur: prof. dr. Romke van der Veen
 • Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS). Directeur: prof. dr. Katinka Dijkstra
 • Erasmus University College. Dean: prof. dr. Gabriele Jacobs

Naast de departementen kent de ESSB in het kader van haar ‘Meeting the future society’-doelstellingen ook nog vier strategische pijlers, die rechtstreeks onder de decaan, prof. dr. Victor Bekkers, vallen.  

Programmadirecteuren Onderwijs en Onderzoek 

De bachelor en masterprogramma's worden aangestuurd door de programmadirecteuren onderwijs: Ze rapporteren inhoudelijk aan de vice-decaan onderwijs.

Bestuurskunde en Sociologie (DPAS)

Onderwijs:

 • Dr. Brenda Vermeeren, bachelor Bestuurskunde
 • Dr. Rogier van Reekum, bachelor Sociologie
 • Dr. Jolien Grandia, bachelor Management of International Social Challenges (MISOC)
 • Dr. Jasper Eshuis, masterprogramma Bestuurskunde 
 • Dr. Ferry Koster, masterprogramma Sociologie

Onderzoek:

 • Prof. dr. Arwin van Buuren, onderzoek Bestuurskunde 
 • Prof. dr. Jeroen van der Waal, onderzoek Sociology

Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Onderwijs:

 • Dr. Annemarie Hiemstra, bachelor Psychologie
 • Dr. Marieke Meeuwisse, bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Dr. René Zeelenberg, masterprogramma Psychologie 
 • Dr. Nicole Lucassen, masterprogramma Pedagogische Wetenschappen 

Onderzoek:

 • Prof. dr. Mathias Wieser, onderzoek Psychologie
 • Prof. dr. Maartje Luijk, onderzoek Pedagogische Wetenschappen
   

Faculteitsbureau

Alle Professional Services staf die niet binnen een departement is ondergebracht maakt deel uit van het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de Directeur Bedrijfsvoering: Dr. Mariette de Jong.
 

Gelieerde instituten

Risbo, Directeur drs. Jan de Boom
DRIFT, Directeur prof. dr. Derk Loorbach
IHS, Directeur drs. Kees van Rooijen
 

Faculteitsreglement & beheersinstructie

De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het faculteitsreglement. De formele basis van de facultaire beheerorganisatie is vastgelegd in de beheerinstructie.
 

Contact

Secretariaat Decaan: office.dean@essb.eur.nl
Secretariaat Faculteitsbureau: office@essb.eur.nl

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen