Medezeggenschap

Medezeggenschap is meepraten over belangrijke onderwerpen. Op de ESSB betekent dat er veel studenten, soms in een groep, soms alleen, meepraten met docenten en andere medewerkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences om zo de mening van de studenten te vertegenwoordigen. Op allerlei niveaus zijn studenten in medezeggenschapsorganen actief om ideeën en klachten over te brengen naar de faculteit.

Dit gedeelte biedt informatie over alle medezeggenschapsorganen die er op de ESSB zijn, hoe de medezeggenschap is georganiseerd en waar je terecht kunt met klachten over onderwijs.

De medezeggenschapsorganen die men op de ESSB kan aantreffen zijn:

  • Opleidingscommissies
  • Faculteitsraad
  • Universiteitsraad
  • Student-leden uit de Bestuursraden
  • Studentlid van het Management Team

Facultair Studenten Overleg (FSO)

De bovenstaande organen zijn vertegenwoordigd in het Facultair Studenten Overleg ofwel FSO. In dit overleg komen vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsorganen van de ESSB bijeen om te overleggen over onderwijszaken. Het FSO komt een maal per maand bij elkaar en wordt voorgezeten door de Commissaris Onderwijs van studievereniging Cedo Nulli. Deze persoon heeft een ondersteunende rol op het gebied van medezeggenschap in zijn/haar takenpakket en begeleidt in die hoedanigheid het Facultair Studenten Overleg.

Alle onderwijszaken die voor studenten interessant kunnen zijn, worden in het FSO behandeld. Elk orgaan behandelt de lopende zaken die interessant zouden kunnen zijn voor de andere organen. Elk orgaan kan immers van de ander leren. Daarnaast worden de onder andere bij Cedo Nulli binnengekomen onderwijsklachten behandeld en doorgestuurd naar het juiste orgaan. Voor meer informatie over klachten kun je links onder ‘klachten’ kijken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen