Over de Van Doorn-leerstoel

De prof.dr. J.A.A. van Doorn leerstoel is een eerbetoon aan Jacques van Doorn, grondlegger van de opleiding Sociologie en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (vanaf 1 september 2017 Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) bij de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool, nu Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een eerbetoon

Prof. Dr. Jacques Van Doorn (1925-2008) is een van de grootste sociologen van na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Zijn invloed op de Nederlandse sociologie en vooral op de Rotterdamse sociologie is zeer groot. Met de Rotterdamse Formule leerde hij zijn studenten om de theorie van de sociologie te verbinden met maatschappelijke vraagstukken. Dat is nog steeds belangrijk bij de opleiding Sociologie in Rotterdam.

Van Doorn was de grondlegger van de opleiding Sociologie en van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (die sinds 1 september 2017 Erasmus School of Social and Behavioural Sciences heet) bij de Nederlandse Economische Hogeschool, nu Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over de leerstoel

Op voorstel van de opleidingen Sociologie en Bestuurskunde is als eerbetoon de prof. dr. J. A. A. van Doorn leerstoel (Van Doorn-leerstoel) ingesteld. De wisselleerstoel is een samenwerkingsverband met NIAS-KNAW. De leerstoelhouder wordt bij het NIAS als Van Doorn Fellow aangesteld. Hiermee wordt het publieke belang van sociologie benadrukt. Het accent ligt op de bestudering van de relatie tussen maatschappelijke processen en beleid en bestuur. 

De Van Doorn-leerstoel is inmiddels toegekend aan prof. dr. mr. Mark Bovens, prof. dr. Mr. Kees Schuyt, prof. dr. Evelyn Ruppert en prof. dr. Bea Cantillon. Het curatorium van de Van Doorn Leerstoel, onder voorzitterschap van prof. dr. Romke van der Veen, is verantwoordelijk voor de benoeming.

Curatorium Van Doorn Leerstoel | NIAS-KNAW Van Doorn Fellowship

Aan de leerstoel & Fellowship is een curatorium verbonden die verantwoordelijk is voor de invulling van de leerstoel | Fellowship. 

Leden zijn: prof.dr. Romke van der Veen (DPAS), prof.dr. Jan Willem Duyvendak (NIAS), prof.dr. Liesbet van Zoonen (Graduate School EGHS)

Contactpersoon: Marjolein Kooistra, ambtelijk secretaris, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen