Gemeente Rotterdam

De stad en de gemeente Rotterdam zijn samenwerkingspartners van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Rotterdam is een laboratorium met veel (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen. Een stad met een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken. ESSB-onderzoekers leveren met hun kennis en betrokkenheid daaraan een bijdrage. 

Kenniswerkplaatsen

De ESSB is intensief betrokken bij de KennisWerkPlaatsen. Een KennisWerkPlaats (KWP)  bestaat uit wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en andere kennisinstellingen. De KWP-en sluiten nauw aan bij de kennisvragen van de gemeente Rotterdam. 

Artikel over Rotterdam co-creatie, urban living labs en Kenniswerkplaatsen door dr. Philip Karré, prof. Derk Loorbach e.a. 

 • Leefbare Wijken

  Het centrale doel van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is om de leefbaarheid van Rotterdamse wijken te bevorderen. De werkplaats wil hierbij expliciet gebruik maken van in de praktijk bestaande kennis en ervaringen op het gebied van leefbaarheidsverbetering ('co-creatie' van kennis).

  Contact: prof.dr. Godfried Engbersen en dr. Erik Snel 
  > Meer informatie

 • Rotterdams Talent

  Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

  Contact: prof.dr. Sabine Severiens en drs. Tom Tudjman  
  > Meer informatie

 • Organisations in a smart cities

  De gemeente Rotterdam en het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het thema organisatieontwikkeling.

  In het kader van deze overeenkomst financiert de gemeente Rotterdam een promovendus op het thema van ‘Democratische vernieuwing en ambtelijk vakmanschap’ en gaat een medewerker van de gemeente als buitenpromovendus een proefschrift schrijven op het gebied van ‘Publieke organisaties en verandercapaciteit’.
  In het verlengde van beide projecten is er ook de komende vier jaar jaarlijks ruimte voor 2 stageplekken voor masterstudenten.

  Contact: prof.dr. Bram Steijn

 • Erasmus Urban Youth Lab

  Het Erasmus Urban Youth Lab (EUYL) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeksinstituut IVO en het Erasmus Medisch Centrum. EUYL wil graag bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van kwetsbare jongeren in een grootstedelijke omgeving. Daarnaast wil EUYL een bijdrage leveren aan de toepassing van die kennis door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden.

  Contact: prof.dr. Sabine Severiens 
  > Meer informatie

 • Urban Big Data

  Hoe kan de potentie van big data worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig en welke risico's spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacygevoeligheid? De Kenniswerkplaats Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen.

  Contact: prof.dr. Liesbet van Zoonen en dr. Fadi Hirzalla
  > Meer informatie

 • Stedelijke arbeidsmarkt

  Misschien wel de grootste uitdaging van Rotterdam ligt op het gebied van de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben daarom de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt opgericht.

  Contact: prof.dr. Menno Fenger
  > Meer informatie 

 • Erasmus Smart Port

  In response to the Port of Rotterdam's need for solid knowledge, Erasmus University has gathered its maritime and port-related research and education in SmartPort@Erasmus, the center of excellence offering port-related education and research.

  Contact: prof.dr. Harry  Geerlings
  > More information

 • ST-RAW voor het jeugdbeleid

  ST-RAW (voorheen DWARS) is de vernieuwde academische werkplaats voor de jeugdhulpketen. Samen met de partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap wil ST-RAW de jeugdhulp en het gemeentelijk jeugdbeleid in Rotterdam en de regiogemeenten van een stevig kennisfundament voorzien.

  Contact: dr. Jacqueline Schenk en dr. Patricia Vuijk
  > Meer informatie

 • BIG Rotterdam

  De grootstedelijke omgeving kent vele uitdagingen voor zowel de overheid als de burger. Het doel van BIG 'R is Rotterdam een duurzame kennisinfrastructuur te bieden waarmee overheidsdiensten (kosten)effectiever kunnen werken en wat voor burgers gemakkelijker te gebruiken is.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas
  > Meer informatie

 • Healthy'R

  Healthy‘R is het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel is Rotterdammers te helpen kiezen voor gezonder gedrag.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas
  > Meer informatie