Samenwerken

Verbinding met de maatschappij is een belangrijke component in het onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Van oudsher werken wetenschappers van onze faculteit nauw samen met overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op actuele maatschappelijke thema’s. ESSB is kennispartner bij samenwerkingsprojecten in binnen- en buitenland.

Interesse om samen te werken met de ESSB op het gebied van onderzoek of onderwijs? Neem contact op met: Marjolein Kooistra, Coördinator Samenwerking | kooistra@essb.eur.nl  | 06 83676038 | 010 4082135

Of wil jij een expert uitnodigen als spreker, een in-company workshop aanvragen of deelnemen aan onderzoek via onze ESSB Academy? Neem contact op met essbacademy@essb.eur.nl 

Heeft u een stageplaats beschikbaar of zoekt u stagiairs voor/van de opleidingen Bestuurskunde, Sociologie en MISOC dan kunt u contact opnemen met stagecoördinator Departement Bestuurskunde en Sociologie,  drs. Jacqueline Pels, e-mail: pels@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen