Joining forces for impact and innovation

Strategie 2023-2026
Rotterdam skyline

Als universiteit staan we midden in de samenleving. Geïnspireerd door Rotterdam’s veerkracht en de uitdagingen waarmee grootstedelijke gebieden worstelen zetten we in op wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Wat gaan we doen?

De komende jaren willen we ons binnen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences richten op diverse uitdagingen, zoals:

 1. Duurzaamheid
 2. Invloed van kunstmatige intelligentie op werk en welzijn
 3. Jongeren en veerkracht
 4. Maatschappelijke transformaties en gedragsverandering
 5. Sociale ongelijkheid en inclusiviteit
 6. Wonen, werken en besturen in de vitale en veerkrachtige stad

Deze thema’s vereisen ook methodologische innovatie.

Hoe gaan we dat doen? 

Om echt impact te kunnen maken op deze thema’s gaan we inzetten op vier speerpunten:

 1. Vernieuwen van ons onderwijsaanbod en organisatie
 2. Verhogen van de impact van onderzoek en onderwijs
 3. Ondersteunen bij het verkrijgen van subsidies en fondsen
 4. En versterken van bestuur en ondersteuning.

Om deze maatschappelijke opgaven goed te kunnen adresseren is het noodzakelijk dat we onze krachten bundelen. Elke onderzoeker, docent, ondersteunende professional en student is cruciaal. We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we samen kunnen excelleren. Nu zetten we een nieuwe stap vooruit met onze strategie 'Joining Forces’: a new strategy for impact and innovation.

Bekijk de video over onze strategie

Joining Forces

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen