Joining Forces: Focus and Innovation

Strategie 2024-2026
Rotterdam skyline

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) heeft haar wortels in de samenleving. We beschouwen onszelf als onderdeel van een 'civic university': met onze activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en engagement willen we een maatschappelijke impact creëren. Zo leveren wij met onze expertise een bijdrage aan het oplossen van de problemen, waarvoor de samenleving zich gesteld ziet. Deze problemen zijn met elkaar verweven, zijn vaak ‘giftig’ van aard en vereisen nauwe en disciplines, organisaties en om een sectoroverschrijdende samenwerking, zowel binnen als buiten onze faculteit. 

Wij opereren als faculteit in een unieke, grootstedelijke omgeving, die de stad en regio Rotterdam omvat. In deze dynamische en complexe omgeving komen allerlei mondiale, maatschappelijke uitdagingen samen, die met elkaar zijn verweven en zichtbaar worden in het dagelijks leven en werk van de inwoners. In onze strategie behandelen we Rotterdam als metafoor voor grootstedelijke vraagstukken in het algemeen. Voor ons houdt het bundelen van krachten een nauwe samenwerking in met de verschillende belanghebbenden in de regio Rotterdam, en met nationale en internationale partijen.

Wat gaan we doen?

De komende jaren richten we ons binnen ESSB op diverse uitdagingen. Deze kunnen samengevat worden als ‘wonen, werken en besturen in een vitale en veerkrachtige stad’. De volgende thema’s willen we koppelen aan ons onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering:

 • Jongeren en veerkracht
 • Maatschappelijke transformaties en gedragsverandering
 • Invloed van kunstmatige intelligentie op werk en welzijn
 • Duurzaamheid
 • Sociale ongelijkheid en inclusiviteit
 • Methodologische innovatie

Hoe gaan we dat doen? 

Om echt impact te kunnen maken op deze thema’s gaan we inzetten op vier speerpunten:

 1. Versterking en innovatie van de onderwijsportefuille en de organisatie ervan:

  Het aanbieden van een aantrekkelijke en toekomstbestendige onderwijsportefeuille aan verschillende soorten studenten, conform de financiële ontwikkelingen en gebaseerd op de beschikbare personele middelen.

   

 2. Vergroten van de impact van onderzoek en onderwijs:

  Het overkoepelende doel van dit kernpunt is voort te borduren op de sterke focus en positionering van de ESSB op impact en engagement. Het benutten van de grootstedelijke omgeving van Rotterdam om ESSB te positioneren als aantrekkelijke partner vormt een cruciaal onderdeel hiervan.

   

 3. Verdere verbetering van de kwaliteit van onze onderzoeksfinanciering en subsidieaanvragen:

  Het veilig stellen en verbeteren van de werving van externe financiering voor onderzoek en het verbeteren van onderzoekscapaciteiten en innovatiemogelijkheden door de onderzoeksinfrastructuur te moderniseren en geavanceerde methodologieën toe te passen, met als doel het bevorderen van open wetenschap en interdisciplinaire samenwerking en het stimuleren van academisch onderzoek.

   

 4. Verdere versterking van de organisatie, het bestuur en de ondersteuning:

  Het bevorderen van teamwetenschap en teamgebaseerd onderwijs zodat deze een onderscheidend onderdeel worden van het ESSB-profiel, verbetering van de ondersteuning en faciliteiten en het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving voor alle ESSB-medewerkers.

Om deze maatschappelijke opgaven goed te kunnen adresseren is het noodzakelijk dat we onze krachten bundelen. Elke onderzoeker, docent, ondersteunende professional en student is cruciaal. We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we samen kunnen excelleren. Nu zetten we een nieuwe stap vooruit met onze strategie ‘Joining Forces: Focus and Innovation.’

Lees hier de volledige tekst van de strategie ‘Joining Forces’

Bekijk de folder voor de belangrijkste punten

Bekijk de video over onze strategie

Joining Forces

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen