Bijzondere leerstoelen

LeerstoelLeerstoelen ingesteld doorOnderzoeker

Integratie en migratie

Sociaal en Cultureel Planbureau

prof. dr. Jaco Dagevos

Urban Statistics

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

prof. dr. Marjolijn Das

ICT en strategisch innoveren in de publieke sectorPBLQprof. dr. Wolfgang Ebbers
Biologische Psychologie i.h.b. middelengebruik en hersenontwikkelingStichting Volksbond Rotterdamprof. dr. Hanan El Marroun
Ageing, Families and MigrationNIDI KNAWprof. dr. Tineke Fokkema
Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijsStichting Horizonprof. dr. Annemiek Harder
Integriteit van het lokaal bestuurGemeente Rotterdamprof. dr. Leonie Heres

Klinische psychologie, i.h.b. de geestelijke gezondheidszorg

Parnassia Groep

prof. dr. Colin van der Heiden

Kinderarmoede Gemeente Rotterdam & Nationaal Fonds Kinderhulpprof. dr. Nicole Lucassen
Stedelijk InnovatiemanagementStichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)prof. dr. Roland Ortt
Strategie en ToekomstNSOBprof. dr. Martijn van der Steen
Intergenerational transmission of domestic violenceDe Raad voor de Kinderbescherming

prof. dr. Majone Steketee

PersoonlijkheidsstoornissenParnassia Groepprof. dr. Karin Slotema
Gedragswetenschappen en beleidStichting Erasmus Trustfonds / WRRprof. dr. Will Tiemeijer
Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijsAvans hogeschool Bredaprof. dr. Peter Verkoeijen
From Big Natural History to Urban EcologySt. Natuurhistorisch Museum Rotterdamprof. dr. Kees Vink 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen