Bijzondere leerstoelen

LeerstoelLeerstoelen ingesteld doorOnderzoeker

Integratie en migratie

Sociaal en Cultureel Planbureau

prof. dr. Jaco Dagevos

Urban Statistics

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

prof. dr. Marjolijn Das

ICT en strategisch innoveren in de publieke sectorPBLQprof. dr. Wolfgang Ebbers
Ageing, Families and MigrationNIDI KNAWprof. dr. Tineke Fokkema
Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijsStichting Horizonprof. dr. Annemiek Harder

Klinische psychologie, i.h.b. de geestelijke gezondheidszorg

Parnassia Groep

prof. dr. Colin van der Heiden

Strategie en ToekomstNSOBprof. dr. Martijn van der Steen
Intergenerational transmission of domestic violenceDe Raad voor de Kinderbescherming

prof. dr. Majone Steketee

PersoonlijkheidsstoornissenParnassia Groepprof. dr. Karin Slotema
Gedragswetenschappen en beleidErasmus Trustfondsprof. dr. Will Tiemeijer

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen