Bijzondere leerstoelen

LeerstoelLeerstoelen ingesteld doorOnderzoeker
Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domeinVereniging Trustfonds EURdr. A. van Buuren

Productiviteit publieke sector

CAOP

dr. J.L.T. Blank

Technologie en samenleving

Vereniging Trustfonds EUR

dr. D.W.J. Broeders

Integratie en migratie

Sociaal en Cultureel Planbureau

dr. J. Dagevos

Urban Statistics

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

dr. Marjolijn Das

Health psychology

Vereniging Trustfonds EUR

dr. S. Denktas

Governance and global developmentVereniging Trustfonds EURdr. A.G. Dijkstra

Bestuurskunde, i.h.b. Governance en institutionele dynamiek van moderne verzorgingsstaten

NSOB

dr. M. Fenger

Ageing, Families and MigrationNIDI KNAWdr. Tineke Fokkema

Duurzame mobiliteit, i.h.b. de governance aspecten

Vereniging Trustfonds EUR

dr. H. Geerlings

Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorg

Parnassia Groep

dr. C. van der Heiden

Cognitie en motivatie in stress en bevlogenheidVereniging Trustfonds EURdr. D. van der Linden

Socio-economische transities: wetenschap en praktijk

Vereniging Trustfonds EUR

dr. D.A. Loorbach

Cognitie en mentale representatieVereniging Trustfonds EURdr. D. Pecher

Rechtspsychologie

Vereniging Trustfonds EUR

dr. E.G.C. Rassin

Sociologische theorieVereniging Trustfonds EURdr. W. Schinkel
Bestuurskunde, i.h.b. Dynamiek van Migratie en DiversiteitsbeleidVereniging Trustfonds EURdr. Peter Scholten

Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijs

Vereniging Trustfonds EUR

dr. S.E. Severiens

Psychologisch Onderwijs

Vereniging Trustfonds EUR

dr. Guus Smeets

Bestuurskunde, i.h.b. Strategie en ToekomstNSOBdr. M. van der Steen
Intergenerational transmission of domestic violenceVerwey-Jonker Instituut

dr. M. Steketee

Clinical psychology in particular biological aspects of psychopathologyVereniging Trustfonds EUR

dr.ir. M.J. Wieser

Positieve OrganisatiepsychologieVereniging Trustfonds EURProf. dr. M. van Woerkom
Ortho- en gezinspedagogiekStichting Gereformeerd BurgerweeshuisProf. dr. A. Harder
Persoonlijkheidsstoornissen Parnassia GroepProf. dr. K. Slotema