Geschiedenis

Faculteit der Sociale Wetenschappen 1963 -

Vastleggen van het ontstaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen* en haar geschiedenis is belangrijk om het verhaal van de faculteit te kunnen blijven vertellen. Het creëert de mogelijkheid om de huidige situatie te kunnen duiden en dient als geheugen van de organisatie. Sinds het ontstaan van de faculteit in 1963 is het verhaal van de faculteit tweemaal vastgelegd. De eerste keer bij het 40-jarig bestaan en de tweede keer bij het 50-jarig bestaan.

* Sinds 1 September 2017 heet de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

  • 1963-2003 | 40 jaar FSW

    De FSW startte in 1963 met de oprichting van de opleiding Sociologie. De faculteit heeft in 40 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt en woelige tijden gekend. Matthijs Dicke heeft voor het vertellen van het verhaal van 40 jaar FSW de Rotterdamse Formule, zoals deze was geformuleerd door de oprichter prof.dr. Jacques van Doorn, als uitgangspunt genomen.

  • 2003-2013 | 50 jaar FSW

    Het verhaal van 10 jaar FSW is door Mary van der Graaf gevormd rondom spraakmakende en vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van organisatie, onderwijs en onderzoek. Een decennium waarin de FSW uitgroeide tot een dynamische en multidisciplinaire faculteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen