Erasmus Migration & Diversity Institute (EMDI)

Erasmus Migration & Diversity Institute (EMDI)

Migratie en migratie-gerelateerd diversiteit levert nieuwe maatschappelijke en theoretische vraagstukken op in de samenleving. Academici van verschillende faculteiten van het Erasmus Universiteit besloten daarom interdisciplinair samen te werken in de thema’s migratie en diversiteit. Het Erasmus Migratie en Diversiteit Instituut (EMDI) is opgericht om een unieke en multidisciplinaire platform te zijn voor onderzoek naar migratie en diversiteit. Het hoofddoel is om de interdisciplinaire samenwerking in onderzoek naar migratie en diversiteit te bewerkstelligen.

De deelnemende academici aan EMDI zijn verbonden aan de faculteiten Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus MC (EMC) en Erasmus School of Law (ESL).

EMDI wordt gecoördineerd door Prof. dr. Kristin Henrad (ESL), Prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC), Prof. dr. Des Gasper (ISS) en Prof. Dr. Peter Scholten (ESSB).

Voor verdere informatie en de agenda kunt u hier terecht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen