Promotie R.E.C. (Roxy) Damen

Rooting in New Soil. Explaining differences and developments in early integration processes among Syrian refugees in the Netherlands
Promotor
Prof.dr. J.M. Dagevos
Co-promotor
Dr. W.J.J. Huijnk
Datum
vrijdag 25 nov 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

R.E.C. Damen verdedigt haar proefschrift op vrijdag 25 November 2022, getiteld: ’Rooting in New Soil. Explaining differences and developments in early integration processes among Syrian refugees in the Netherlands‘.

Proefschrift in het kort:

Dat mensen hun land moeten ontvluchten is van alle tijden. Vluchtelingen en de samenlevingen waarin zij terecht komen staan deels voor gelijke en deels voor specifieke uitdagingen. Hoewel er veel onderzoek is naar zogenoemde integratieprocessen, weten we maar weinig over wat er zich gedurende de eerste jaren na afkomst afspeelt. In dit proefschrift onderzocht ik de vroegtijdige integratie van Syrische statushouders in Nederland. Dit deed ik aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Voortbouwend op eerder onderzoek leert mijn proefschrift ons dat om nieuwkomers (te ondersteunen bij) hun leven opnieuw te laten opbouwen, het belangrijk is om het perspectief van alle betrokkenen mee te nemen (multi-perspectief), aandacht te hebben voor de verschillende dimensies van integratie (multi-dimensioneel) én de rol van zowel het individu, beleid en de sociale context in acht te nemen (multi-directioneel). Daaruit blijkt dat hoewel het begrip van nieuwkomers over integratie redelijk in overeenstemming is met beleidsdoelen, recent aangekomen vluchtelingen behoefte hebben aan meer praktische, intensieve en persoonsgerichte ondersteuning. Bovendien kan mentale gezondheid, naast taal, worden gezien als voorwaarde voor vooruitgang op alle andere integratiedomeinen en zijn contacten met Nederlanders met een migratieachtergrond evenzeer waardevol. Daarnaast wordt de rol van beleid bevestigd, een korte en actieve opvangperiode met zo min mogelijk verhuizingen biedt de beste basis om op voort te kunnen bouwen. Hoewel investeringen in participatie (bv. taal en werk) van belang zijn, zijn deze pas echt waardevol binnen een inclusieve samenleving. Erken daarbij ook wat nieuwkomers meebrengen, in plaats van enkel wat (nog) niet.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen