“Het inzicht dat je jezelf moet verplaatsen in de participant helpt mij nog dagelijks”

Oud-cursist Remmert van Haaften over de opleiding Participatie

Remmert van Haaften is managing partner bij Maatschap voor Communicatie, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in communicatie en participatie. Hij adviseert met name organisaties in het publieke domein, zoals gemeenten en ministeries, over complexe vraagstukken op het gebied van participatie. Onlangs heeft hij de opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking afgerond, waar hij hier wat meer over vertelt.

"Ik wilde echt mijn kennis van participatieprocessen verdiepen en nieuwe inzichten opdoen. Ook vond ik het belangrijk om andere mensen te ontmoeten die zich ook bezighouden met participatie," vertelt Remmert enthousiast.

En heb je tijdens de opleiding nieuwe kennis opgedaan en interessante mensen ontmoet?

"Zeker! Ik heb ontzettend veel geleerd over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van participatie. Wat ook erg waardevol was, is dat we concrete handvatten kregen aangereikt om deze inzichten toe te passen in de praktijk. Hierdoor kan ik nu adviezen geven die echt gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde methoden en effectievere interventies inzetten. Daarnaast heb ik dankzij de opleiding ook nieuwe vakgenoten ontmoet. Het was ontzettend interessant om les te krijgen van docenten die dagelijks bezig zijn met onderzoek naar participatie. En door met andere cursisten te praten over hun ervaringen met participatieprocessen, kreeg ik ook weer nieuwe inzichten."

Kun je een voorbeeld geven van hoe de opleiding je heeft geholpen bij het oplossen van een uitdaging op het werk?

"Een veelvoorkomend probleem dat ik tegenkom in de praktijk is dat overheden nog te vaak vanuit hun eigen perspectief naar participatie kijken. Ze willen graag 'draagvlak creëren' voor hun beleid en projecten. Tijdens de lessen werd heel duidelijk benadrukt dat draagvlak creëren niet iets is wat je zomaar kunt doen, het moet verdiend worden. En dat begint bij het begrijpen van de beweegredenen van de participanten. Waarom willen zij eigenlijk deelnemen aan het participatieproces? En hoe kun je het participatieproces daarop afstemmen? Het inzicht dat je jezelf moet verplaatsen in de participanten helpt mij nog dagelijks in mijn advieswerk."

Zou je de opleiding Participatie: Kunst en Kunde van een Goede Samenwerking aanbevelen aan anderen?

"Absoluut! Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen aan iedereen die in de praktijk bezig is met participatie en zich afvraagt waarom het vaak zo moeizaam verloopt en hoe het beter kan. De opleiding biedt waardevolle inzichten en praktische tools die direct toepasbaar zijn."

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen