Abeur bestuur

Het ABEUR-bestuur bestaat uit:

Indien u op een naam klikt krijgt u het profiel van deze persoon te zien.

Vanuit de EUR participeert Victor Bekkers als adviseur. Yneke Steegstra en Karin Milovanovic bieden vanuit de faculteit secretariële ondersteuning. ABEUR is bereikbaar via het e-mailadres: abeur@essb.eur.nl

Wat doet een bestuurslid van ABEUR?

ABEUR staat bekend als een actieve alumnivereniging 'waar wat gebeurt'. Hierna volgt een kort overzicht van de tijdsbesteding van een bestuurslid van ABEUR.

Activiteiten

We organiseren 3 tot 4 bijeenkomsten per jaar. Dit kan een terugkomcollege, een voorjaars- en najaarsbijeenkomst op de EUR/bijzondere externe locatie (lezingen over een actueel onderwerp met discussie) of werkbezoek zijn. Voor een verslag van onze activiteiten: kijk onder het kopje ‘verslagen’ op deze website.

De bestuursleden organiseren deze bijeenkomsten. Soms alleen, maar meestal met z'n tweeën. Er zijn gemiddeld 7 bestuursleden; de EUR vaardigt telkens voor een bepaalde periode een adviseur af en daarnaast is er administratieve ondersteuning.

De bijeenkomsten zijn doorgaans goed bezocht (gemiddeld zo'n 50 wisselende deelnemers per keer).

Vergaderen

Gemiddeld vergaderen we 3 tot 4 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in het M-gebouw van de Erasmus Universiteit en beginnen om 19.00 uur. De vergaderingen duren gemiddeld 1 à 1,5 uur.

Bestuursperiode

Bestuurslid ben je voor een periode van 3 jaar waarna je herkiesbaar bent voor nog een periode van 3 jaar.