Sociale zekerheid en de arbeidsmarkt

Austin Distel
Mosselsolteerders
Paul Einerhand

Wat onderzoeken we?

Wij onderzoeken hoe en waarom de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland zijn veranderd. We kijken in ons onderzoek naar beleid, organisatie, uitvoering en naar wat de veranderingen hierin concreet hebben opgeleverd. Ons stelsel van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt vergelijken we met systemen in andere landen, waarbij we de vraag stellen: welke lessen kunnen we uit deze vergelijkingen trekken?

Waarom doen we dit onderzoek?

Sociale zekerheid is voor vrijwel alle burgers belangrijk. Als je ziek wordt, werkloos raakt of door ouderdom niet meer kunt werken, dan hebben wij in Nederland voorzieningen om op terug te vallen.

Maar hoe zorgt de overheid ervoor dat de uitvoering van dit beleid klantvriendelijk is, zonder dat fraude te gemakkelijk wordt? Hoe zorgen we voor een menswaardig bestaan zonder dat de prikkel om op de arbeidsmarkt te participeren verdwijnt? Hoe voorkomen we armoede en ondersteunen we mensen in een achterstandspositie zonder dat dit ten koste gaat van reguliere werknemers?

Voor deze vragen hebben we nog geen optimale oplossingen gevonden. Daarom zijn sociale zekerheidssystemen constant in beweging en is er behoefte aan (sociaal) ondernemerschap en innovatie.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Deze bewegingen onderzoeken wij met behulp van verschillende onderzoeksmethoden: kwalitatief en kwantitiatief, case-studies van gemeenten of uitvoeringsorganisaties maar ook internationaal-vergelijkende studies, vignetten en natuurlijke en veldexperimenten.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Veel van ons onderzoek richt zich op de vraag hoe het systeem van sociale zekerheid mensen beter kan ondersteunen om te participeren op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk voorbeeld is de FIP-methode die wij hebben ontwikkeld: mensen die langdurg gebruikmaken van een uitkering helpen door Frequent, Intensief en Persoonlijk contact. Verschillende gemeenten in Nederland maken inmiddels gebruik van deze methode of hebben hun dienstverlening geïnspireerd op delen van deze methode. Ook is er landelijk aandacht voor de methode geweest in de aanpassing van de Participatiewet door voormalig staatssecretaris Van Ark.

Daarnaast adviseren we overheden over hun rol bij veranderingen in het veld van sociale zekerheid. Dat doen we in zowel Nederland als over de grens. Zoals recent in OECD-verband voor de Duitse deelstaat Brandenburg.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen