Governance in transitie

mensen bij ingang Rotterdam CS
Fietsers voor een stoplicht aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam

Wat onderzoeken we?

Hoe kan de gemeentelijke organisatie zo worden ingericht en ontwikkeld dat ze een goede bijdrage kan leveren aan de complexe vraagstukken in Rotterdam? In GOVLAB010 slaan wetenschap en praktijk de handen ineen op het snijvlak van governance, beleid en organisatieontwikkeling om ontwerpgericht te onderzoeken en samen te leren.

Waarom en hoe doen we dit onderzoek?

De gemeente Rotterdam staat voor tal van complexe uitdagingen in de stad, zoals energietransitie, wonen en armoede, die hoge eisen stellen aan het functioneren van de organisatie. Deze moet zowel daadkrachtig als responsief werken en zowel doelmatig als waardegericht zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, bundelen we in GOVLAB010 wetenschappelijke expertise en praktische kennis. We verzamelen kennisvragen van de gemeente en brengen deze in verbinding met wetenschappers binnen en buiten Erasmus Universiteit Rotterdam. In onze onderzoeken gaan we co-creatief en ontwerpend te werk. Samen zoeken we naar een beter begrip van het vraagstuk, verkennen we nieuwe oplossingsrichtingen en helpen we mee bij de uitvoering ervan. 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

We sluiten steeds aan bij concrete trajecten binnen de gemeente Rotterdam op het gebied van organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld rond integrerend werken, menselijke maat, Omgevingswet en wijkgericht werken. Daarbinnen ontwikkelen we in co-creatie toepasbare kennis. Dit doen we samen met de praktijk zodat deze kennis direct doorsijpelt in de (werkwijze van de) organisatie.

Daarnaast doen we verdiepend en meerjarig onderzoek met de inzet van promovendi en voeren we periodiek een Governance Review uit: een tussentijdse evaluatie van de ‘staat van de organisatie’.

In onze werkwijze brengen wij mensen bij elkaar in een lerend proces, waarmee we bijdragen aan wederzijds begrip en sterkere relaties. Zo heeft niet alleen de kennis die we ontwikkelen meerwaarde, maar ook de manier waarop we dat doen.

Bij dit alles hebben naast wetenschappers ook studenten een rol. Zij kijken met een frisse blik naar de stedelijke vraagstukken en ontwikkelen tegelijkertijd hun professionele vaardigheden. Daarnaast maken we gebruik van allerlei manieren om kennis te delen, zoals webinars en (mini-)colleges.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen