Publieke dienstverlening in de praktijk

Een productiehal
Automatische assemblage auto
Lenny Kuhne

Wat onderzoeken we?

Wij doen onderzoek naar hoe sociaal beleid zich ontwikkelt en welke maatschappelijke gevolgen dat heeft. Een verandering in de sociale zekerheid kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt (en andersom). Met ons onderzoek brengen we de gevolgen van deze en andere veranderingen in beleid in kaart. Zo bestuderen we bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid en zelfregulering door organisaties.

Waarom doen we dit onderzoek?

Ons onderzoek maakt de wijze waarop sociaal beleid werkt inzichtelijk. Door deze inzichten brengen we de effectiviteit en onbedoelde effecten in kaart. Dit helpt beleidsmakers om beter beleid te maken.

We vinden het voor zowel de wetenschap als voor de praktijk belangrijk inzicht te krijgen hoe sociaal beleid werkt. Op basis van die inzichten komen we meer te weten over de effectiviteit van het beleid en over eventuele onbedoelde effecten ervan.

Om dat vast te kunnen stellen maken we gebruik van uiteenlopende onderzoeksmethoden, zoals case studies, inhoudsanalyse van documenten, grootschalig surveyonderzoek en experimenten.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

We leveren met ons onderzoek een wetenschappelijke en een maatschappelijke bijdrage. Dat doen we door relevante partijen te betrekken bij ons onderzoek. Denk aan beleidsmakers en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Met hen werken we de onderzoeksvragen uit, zodat deze aansluiten bij de vragen die echt spelen in de maatschappij. Onze onderzoeksresultaten delen we met hen, zodat ze deze kunnen toepassen in de praktijk.

We hebben een langdurige overeenkomst met de SER, het Zorginstituut, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland en de Gemeente Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen