Sturen van complexe vraagstukken

Meeting with people
Kinderen die touwtrekken
Anna Samoylova

Wat onderzoeken we?

Hoe ga je om met een complex vraagstuk? Van multiprobleemgezinnen tot klimaatverandering en energietransitie: hoe stuur je op dit soort ingewikkelde vraagstukken? Ons onderzoek zoekt naar antwoorden op deze vragen. Wij onderzoeken hoe je succesvol kunt sturen op complexe vraagstukken.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

Hoewel veel maatschappelijke problemen zijn getackeld, staan we nog steeds voor complexe vraagstukken. Met name op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en multiprobleemgezinnen. Vaak is niet duidelijk wat werkt en wie wat moet doen. Een aanpak door een partij werkt bij deze vraagstukken niet. Er is langdurige inzet van meer partijen nodig en hun inzet moet elkaar versterken. Dat lukt vaak niet goed: de temperatuur en het energiegebruik blijven stijgen en multiprobleemgezinnen raken hun problemen niet kwijt. Uit onze onderzoeken blijkt dat het vaak schort aan de sturing. Er wordt te gefragmenteerd gewerkt en men vult elkaar niet aan, maar werkt elkaar juist (onbedoeld) tegen. Met behulp van ons onderzoek dragen wij bouwstenen aan voor een betere sturing.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Wij doen onderzoek in samenwerking met betrokken partijen. Op die manier nemen we de gebruikers van de kennis direct mee, zodat zij gaandeweg en samen met ons leren van de onderzoeksresultaten.

Zo hebben we met inzet van meer dan 100 partijen meegewerkt aan de totstandkoming van het klimaatbeleid in Rotterdam. Het proces is begeleid door direct betrokkenen en de resultaten hebben we aan hen gepresenteerd.

Ook ons rapport van het onderzoek naar multiprobleemgezinnen is met eenzelfde aanpak gepresenteerd aan en besproken met diverse betrokken partijen.

Een uitdaging bij sturing van complexe vraagstukken blijft dat veel personen de inzichten waarderen, maar niemand op eigen kracht in staat blijkt om tot een andere werkwijze te komen. Iedere betrokken organisatie blijft primair op het eigen belang sturen en minder op het gemeenschappelijke belang. Met onze aanpak willen we vanuit dat gemeenschappelijke belang een brug slaan tussen de verschillende organisaties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen