Spelen met Complexiteit in een infrastructurele omgeving

Kruispunt en waterpartij van bovenaf gezien
Bovenaanzicht van trace
RWS

Wat onderzoeken we?

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen, onder meer op het gebied van klimaat, leefbaarheid, duurzaamheid en biodiversiteit. Hoe kunnen we via integrale, ruimtelijke ontwerpen omgaan met deze uitdagingen en deze realiseren? En hoe zorgen we ervoor dat gebruikers en bewoners zich thuis voelen in die ruimtes? Het onderzoek richt zich op zowel nieuwbouw, als ‘verjonging & vernieuwing’, in interactie met de omgeving.

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier?

Het onderzoek richt zich op het proces van ontwerpen, realiseren en waarde genereren. Het geeft via verbeelding en ontwerpkracht concrete inrichtingen voor de toekomst: probleemzoekend en probleemoplossend. En via het ontwerp ontstaan paden om het doel te bereiken.  Bijzonder aan dit onderzoek is de integrale focus: samen met onderzoekers van verschillende disciplines en samenwerking met participanten vanuit de praktijk (publiek, privaat, maatschappij) worden uitdagingen verkend en oplossingen gezocht. Zowel het streven naar impact als de wijze van samenwerking (transdisciplinair) zorgen voor meerwaarde. De koppeling met het daadwerkelijk realiseren (action research) is interessant en belangrijk, want zonder uivoering is er geen impact. Het onderzoek houdt zich bezig met integrale ontwerpen en het organiseren, beheren en verder ontwikkelen van (grote) infrastructuurprojecten en programma’s en het spelen met complexiteit hierbij.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Met ons onderzoek (vaak action research) proberen we toekomstmogelijkheden te visualiseren en tastbaar te maken, bijvoorbeeld via studies als ‘Snelweg en Stad’ en ‘Station van de toekomst’. Het geeft inspiratie en richting. Dat geldt voor de inhoud en voor de paden die we bewandelen, zoals de manier waarop we grote projecten managen in een complexe omgeving die zowel kansen als bedreigingen kent.

Via ons onderzoek proberen we meerwaarde te genereren, inpasbaar, duurzaam, met value for money en toekomstgericht. Het betreft verschillende schaalniveaus en zowel projecten (zoals tunnels) als programma’s (zoals de vervangings- en renovatieopgave). We hebben een bijzondere interesse in onderzoeksmethodologie en in het lerend vermogen van organisaties en de sector om een zo groot mogelijke impact te realiseren.

Door actief te participeren in Resilient Delta is het mogelijk het onderzoek te verrichten in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum en Technische Universiteit Delft en met publieke, private en maatschappelijke actoren naar brede impact te streven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen