Europese Unie en internationale betrekkingen

Wat onderzoeken we?

Wij richten ons op de internationale politiek en bestuur, in de Europese Unie en daarbuiten. Hoe reageren regeringen en internationale organisaties, waaronder de EU, op internationale vraagstukken zoals het Europees economisch  beleid, bestuur, immigratie, ontwikkelingssamenwerking en internationale veiligheid, terwijl het debat steeds harder wordt en de politisering toeneemt?

Waarom doen we dit onderzoek?

Ons werk richt zich op de meest urgente en actuele kwesties van internationaal en Europees bestuur - vaak de thema’s die je terugziet in het Journaal of in de parlementaire debatten.

Ons onderzoek is vernieuwend omdat we op een systematische en rigoureuze manier verbanden leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals euroscepticisme, populisme, toenemende polarisatie, complotdenken, collectieve mobilisatie en politieke processen op het niveau van de Europese Unie en andere internationale organisaties.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Wij maken gebruik van geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve-methoden en generen vaak nieuwe datasets.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Ons onderzoek wordt op toonaangevende internationale conferenties gepresenteerd en gepubliceerd in veelgeciteerde tijdschriften en andere publicaties. Wij dragen regelmatig bij aan het publieke debat, bijvoorbeeld via opinieartikelen en blogs in Nederlandse en internationale bladen zoals Sociale Vraagstukken, Stuk Rood Vlees, EUROPP (LSE) of de Monkey Cage (Washington Post). Wij worden uitgenodigd om onze inzichten te delen met beleidsmakers in expertgroepen en als gastspreker, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Wij delen onze kennis ook met beleidsspecialisten door het geven van cursussen voor leidinggevenden en post-initiële opleidingen, bijvoorbeeld in het kader van het programma over civiel-militaire samenwerking voor de NAVO of voor het Democracy International Network.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen