Familie & Ongelijkheid

A family playing a board game
A father and son
Kelly Sikkema

Wat onderzoeken we?

Families spelen een belangrijke rol in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Binnen onze onderzoekersgroep bestuderen wij specifiek de mate waarin de opvoedingspraktijken van vaders en moeders bijdragen aan sociale ongelijkheid. Vragen waar we ons in ons onderzoek mee bezig houden zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe dragen de opvoedingspraktijken van moeders en vaders bij aan de ontwikkeling van hun kind?
  • In hoeverre ontstaan of worden ongelijkheden in deze ontwikkeling vergroot dan wel verkleind via de opvoedingspraktijken van ouders?
  • In welke mate en op welke manier versterkt of verkleint beleid en cultuur de rol van ouders in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid?

Waarom doen we dit onderzoek?

Onderzoek laat zien dat families bepalend zijn voor de kansen die een kind krijgt in zijn of haar leven. Hierdoor wordt sociale ongelijkheid vergroot. Maar over hoe en welke processen binnen families een rol spelen in het in stand houden en vergroten van ongelijkheid, is nog veel onduidelijk.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Om deze processen beter in kaart te brengen, gebruikt onze onderzoeksgroep inzichten uit de sociologie, demografie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en epidemiologie. Hierdoor zijn we in staat om structurele kansenbeperkingen en beleid mee te nemen in onze analyses, maar tegelijkertijd ook oog te hebben voor het opvoedgedrag, de psychologische eigenschappen, en capaciteiten van ouders. Het samenbrengen van al deze disciplines is uniek in ons werkveld.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Ons onderzoek helpt beleidsmakers met wet- en regelgeving rondom ouderschap. Zo geven onze studies inzicht in de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. Wij geven beleidmakers advies over hoe wetgeving zo aantrekkelijk mogelijk kan worden gemaakt voor alle vaders, zodat sociaaleconomische verschillen in het opnemen van verlof kunnen worden gereduceerd.

Ook laat ons onderzoek zien hoe economische veranderingen het functioneren van families beïnvloeden. Wij zoeken uit hoe families precies worden geraakt door crises. Verliezen ze bijvoorbeeld vooral inkomen of verslechtert de kwaliteit van hun opvoedingspraktijken? Deze inzichten helpen beleidsmakers met het vinden van de juiste oplossingen om de nadelige gevolgen van crises op te vangen. Wij onderzoeken ook welke families in de samenleving het hardst worden getroffen door economische veranderingen. Hierdoor weten beleidsmakers voor welke families ze het meeste oog moeten hebben. Dit helpt sociale ongelijkheid tegen te gaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen