Familiesolidariteit

Leo de Bock

Wat onderzoeken we?

Het overkoepelende thema van ons onderzoek is familiesolidariteit. Wij onderzoeken hoe economie, cultuur of beleid van een land invloed heeft op afhankelijkheden binnen families. En we kijken hoe deze afhankelijkheden iemands levensloop bepalen. Vragen die in ons onderzoek centraal staan zijn:

  • Hoe ondersteunen volwassen kinderen en ouders elkaar in de loop van hun leven?
  • Hoe gelukkig zijn mensen die buiten de gebaande levenspaden treden, zoals nooit-gehuwden, kinderlozen en homoseksuelen? 
  • Hoe beleven migranten hun oude dag en welke rol speelt de familie daarbij?  

Waarom doen we dit onderzoek? 

Anders dan gebruikelijk, richten we ons op familierelaties gedurende de hele levensloop en niet uitsluitend op de fasen van ouderschap en opvoeding. Die benadering heeft nieuwe inzichten gebracht. Zo speelt grootouderschap een rol bij pensioneringsbeslissingen. En de beschikbaarheid van hulp van grootouders is belangrijk bij beslissingen rond kinderen krijgen. Door migranten die in Nederland wonen te vergelijken met leeftijdsgenoten in het herkomstland krijgen we inzicht in de rol van de culturele achtergrond voor familierelaties. 

Op welke manier doen we dit onderzoek?

We gebruiken een breed scala aan onderzoeksmethoden zoals bestaande internationale surveys met herhaalde metingen. Wij vullen dit aan met diepte-interviews bij specifieke groepen, zoals ouderen en migranten.

Hoe maakt ons onderzoek impact? 

Beleidsmakers, politici en journalisten gebruiken ons onderzoek om de gevolgen van bijvoorbeeld vergrijzing, multiculturalisering, eenzaamheid onder ouderen, grootouderschap of de toenemende complexiteit van familierelaties beter te begrijpen. Onze onderzoeksresultaten helpen beleidsmakers alert te zijn op mogelijke ongewenste afhankelijkheden binnen families—tussen jong en oud en tussen mannen en vrouwen. 

Ook vragen internationale adviesorganisaties zoals de United Nations Economic Commission for Europe regelmatig ons advies voor hun beleidsplannen. Zo maakte prof. dr. Dykstra van 2015 tot 2020 deel uit van een groep van zeven wetenschappers die de Europese Commissie raadgaven over complexe en urgente problemen zoals cybersecurity, microplastics, duurzame voedselsystemen en pandemic preparedness.

Tot slot helpen we met onze expertise verschillende nationale commissies, stuurgroepen en platforms waarin wetenschappers en praktijkmensen zijn vertegenwoordigd. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen