Antidiscriminatiebeleid

Priscilla due Preez

Wat onderzoeken we?

Welke patronen van discriminatie en racisme bestaan er? Hoe verklaren we die patronen? En hoe kunnen we met deze kennis een bijdrage leveren aan antidiscriminatie- en antiracismebeleid? Op deze vragen zoeken we met ons onderzoeksteam een antwoord.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

In het onderzoek dat wij doen staan de volgende doelen en methoden centraal:

  • Inzichtelijk maken (kwantitatief en kwalitatief) van patronen van discriminatie en racisme op lokaal niveau (zo ontwikkelden we een discriminatieindex voor de stad Rotterdam)
  • Begrijpen (kwalitatief) van patronen van discriminatie en racisme door diepteonderzoeken in buurten en wijken
  • Begrijpen (kwantitatief en kwalitatief) van benaderingen tegen racisme en discriminatie, door diepteonderzoeken naar specifieke lokale programma‚Äôs of interventies

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Met ons onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doen we door samen te werken met andere organisaties. Zo trekken we nauw samen op met de gemeente Rotterdam, in het kader van het programma Rotterdam Tegen Racisme. Daarnaast werken we samen met de Rotterdamse antidiscriminatieorganisatie RADAR om het onderzoek optimaal in de straten en buurten van de stad te verankeren. Ook betrekken we studenten en bewoners actief bij ons onderzoek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen