Migrantenouderen

Yoshua Giri

Wat onderzoeken we?

Binnen het thema Migrantenouderen onderzoeken we hoe diverse groepen van migranten hun oude dag beleven. Centraal staan thema’s als ‘eenzaamheid’, ‘familiesolidariteit’ en ‘cultuurspecifeke zorg’. Vragen waar we ons in ons onderzoek mee bezig houden zijn:

 • Welke algemene en migrant-specifieke risicofactoren spelen een rol bij eenzaamheid onder migrantenouderen?
 • Wat zijn de effecten van de migratie op familierelaties, zowel binnen het gezin in het vestigingsland als met de achtergebleven familieleden in het herkomstland?
 • Wat is nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van migrantenouderen?

Waarom doen we dit onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met een migratieachtergrond is nog opvallend schaars. Terwijl deze groep steeds gevarieerder wordt (denk aan oudere vluchtelingen en Noordwest-Europese gepensioneerden die naar warmere oorden verhuizen), gaat de aandacht vooral uit naar voormalige gastarbeiders uit Marokko en Turkije en hun nakomelingen. Veel studies richten zich bovendien eenzijdig op de hogere kwetsbaarheid van deze groep. Het risico daarvan is dat we de gehele groep migrantenouderen problematiseren en dat we verschillen binnen deze groep over het hoofd zien. Daarnaast zien we dat vraagstukken in het sociale en welzijnsdomein onderbelicht zijn gebleven.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Onze onderzoeksgroep gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Zowel nationaal als internationaal spelen we een vooraanstaande rol in het onderzoek naar ouderen met een migratieachtergrond. Naast vele samenwerkingsverbanden en publicaties met (inter)nationale onderzoekers, is Tineke Fokkema gastredacteur geweest van speciale themanummers in gerenommeerde tijdschriften (Journal of Ethnic and Migration Studies, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Ageing & Society, European Journal of Ageing). Daarnaast is zij coördinator van de IMISCOE Standing Committee on Older migrants. Verder wordt Fokkema regelmatig gevraagd zitting te nemen in advies- en begeleidingscommissies van (inter)nationale onderzoeksprojecten rondom migrantenouderen.

Omdat de onderzoeksthema’s actueel zijn en maatschappelijk relevant, wordt Fokkema veelvuldig gevraagd lezingen te houden voor (zorg- en welzijns)organisaties en gemeenten. Regelmatig wordt zij geïnterviewd voor dagbladen, social media, of voor radio en tv. Vanuit onze onderzoeksgroep is Fokkema lid van commissies, stuurgroepen en platforms waarin wetenschappers en collega’s uit de praktijk zijn vertegenwoordigd. Zo is zij lid van de adviescommissie ‘Een tegen Eenzaamheid’ die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseert over strategieën tegen eenzaamheid. Ze is stuurgroeplid van ‘Leidraad cultuurspecifieke zorg’, die in opdracht van VWS door het Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten (NOOM) wordt ontwikkeld. En ze is expert van ‘ZorgSaamWonen’, een landelijk platform voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen